Magnaatti (keskiajan lat. magnatus < lat. magnus, suuri)[1] tarkoittaa yleisessä merkityksessä mahtimiestä, vaikutusvaltaista henkilöä.[2] Käytetään esimerkiksi nimitystä teollisuusmagnaatti. Entisajan Unkarissa magnaateiksi nimitettiin huomattavien aatelissukujen päämiehiä, jotka muodostivat 1918 lakkautetun valtiopäivien ensimmäisen kamarin eli ylähuoneen niin sanotun magnaattipöydän. Puolan historiassa magnaateiksi kutsuttiin valtaneuvoston ja ylhäisaatelin jäseniä sekä feodaaliyhteiskunnan aikana hallitsevan yläluokan jäseniä.[3]

Stefan Czarniecki, puolalainen magnaatti 1600-luvulta.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Otavan iso tietosanakirja, Otava 1960–1965.
  2. Factum, Weilin+Göös 2003–2005, ISBN 951-35-6646-3.
  3. Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966.