Yleishyödyllinen asuntoyhteisö

Yleishyödyllinen asuntoyhteisö on asuntorakennuttamista harjoittava yhteisö, jolle on myönnetty oikeus hakea Valtion asuntorahaston aravalainaa vuokratalojen tai asumisoikeustalojen rakentamista varten.

Aravalainojen saajat muokkaa

Uudistuotannon rakentamista varten myönnettävien arava-, korkotuki- ja takauslainojen saajia on lailla rajoitettu. Rakennuttajan on oltava

  • kunta tai muu julkisyhteisö,
  • Valtion asuntorahaston yleishyödylliseksi nimeämä asuinyhteisö, tai
  • yllä mainittujen yhteisöjen suoraan omistama yhtiö.[1]

Suuri lainansaajaryhmä ovat kunnat ja niiden suoraan omistamat osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Nämä omaavat vajaat 60 % lainakannasta. Yleishyödyllisistä yhteisöistä neljä suurinta konsernia – Sato, TA, VVO ja Avara – omistavat 15 % lainakannasta. Saman 15 % omistavat yhteisöt, jotka tuottavat vanhus-, opiskelija- tai nuorisoasuntoja, tai asuntoja erityisryhmille. Viisi prosenttia lainakannasta on myönnetty eri yrityksille, pankeille ja vakuutuslaitoksille, loput pienemmille yleishyödyllisille asuntoyhteisöille.[2]

Yleishyödyllisiksi nimetyt yhteisöt muokkaa

Yleishyödyllisyyttä haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. Edellytykset nimitykseen on määritelty vuokratalojen osalta aravalaissa (1189/93 §15a), ja korkotukilainojen osalta korkotukilaissa (604/2001 §24). ARA tutkii yhtiöiden omistajataustan, toimialan ja taloudelliset tiedot, ja nimeää yhtiön mikäli lain edellytykset täyttyvät.[2]

Yleishyödylliseksi nimetty yhtiö sitoutuu noudattamaan yleishyödyllisyyden ehtoja, muun muassa aravarajoituslaissa määriteltyjä asuntoja koskevia käyttö- ja luovutusrajoituksia. ARAn tehtävänä on valvoa säännösten noudattamista. Mikäli yhtiön tilanne muuttuu, esimerkiksi omistussuhteet muuttuvat, sen on ilmoitettava asiasta ARAlle. ARAn tehtävänä on myös valvoa lainoitettujen yhtiöiden taloudellista tilannetta ja toiminnan mahdollisia riskejä.[2]

Yleishyödyllisiksi nimettyjä yhteisöjä on vuoden 2007 alussa noin 450 kappaletta. Niistä noin 350 yhteisöä tuottaa asuntoja erityisryhmille. Nimetyistä yhteisöistä ARA ylläpitää julkista listaa].[3]

Lähteet muokkaa

  1. ARA: Uustuotannon lainoitus Valtion asuntorahasto. Arkistoitu 27.9.2007. Viitattu 1.4.2007.
  2. a b c ARA: Yleishyödyllisyys Valtion asuntorahasto. Arkistoitu 27.9.2007. Viitattu 1.4.2007.
  3. Lista ARAn yleishyödylliseksi nimeämistä yhteisöistä ara.fi Listan päivitysaika: 15.2.2022. Viitattu 3.4.2022

Aiheesta muualla muokkaa