Yleishyödyllinen asuntoyhteisö

Yleishyödyllinen asuntoyhteisö on asuntorakennuttamista harjoittava yhteisö, jolle on myönnetty oikeus hakea Valtion asuntorahaston aravalainaa vuokratalojen tai asumisoikeustalojen rakentamista varten.

Aravalainojen saajatMuokkaa

Uudistuotannon rakentamista varten myönnettävien arava-, korkotuki- ja takauslainojen saajia on lailla rajoitettu. Rakennuttajan on oltava

  • kunta tai muu julkisyhteisö,
  • Valtion asuntorahaston yleishyödylliseksi nimeämä asuinyhteisö, tai
  • yllä mainittujen yhteisöjen suoraan omistama yhtiö.[1]

Suuri lainansaajaryhmä ovat kunnat ja niiden suoraan omistamat osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Nämä omaavat vajaat 60 % lainakannasta. Yleishyödyllisistä yhteisöistä neljä suurinta konsernia – Sato, TA, VVO ja Avara – omistavat 15 % lainakannasta. Saman 15 % omistavat yhteisöt, jotka tuottavat vanhus-, opiskelija- tai nuorisoasuntoja, tai asuntoja erityisryhmille. Viisi prosenttia lainakannasta on myönnetty eri yrityksille, pankeille ja vakuutuslaitoksille, loput pienemmille yleishyödyllisille asuntoyhteisöille.[2]

Yleishyödyllisiksi nimetyt yhteisötMuokkaa

Yleishyödyllisyyttä haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. Edellytykset nimitykseen on määritelty vuokratalojen osalta aravalaissa (1189/93 §15a), ja korkotukilainojen osalta korkotukilaissa (604/2001 §24). ARA tutkii yhtiöiden omistajataustan, toimialan ja taloudelliset tiedot, ja nimeää yhtiön mikäli lain edellytykset täyttyvät.[2]

Yleishyödylliseksi nimetty yhtiö sitoutuu noudattamaan yleishyödyllisyyden ehtoja, muun muassa aravarajoituslaissa määriteltyjä asuntoja koskevia käyttö- ja luovutusrajoituksia. ARAn tehtävänä on valvoa säännösten noudattamista. Mikäli yhtiön tilanne muuttuu – esimerkiksi omistussuhteet muuttuvat – sen on ilmoitettava asiasta ARAlle. ARAn tehtävänä on myös valvoa lainoitettujen yhtiöiden taloudellista tilannetta ja toiminnan mahdollisia riskejä.[2]

Yleishyödyllisiksi nimettyjä yhteisöjä on vuoden 2007 alussa noin 450 kappaletta. Niistä noin 350 yhteisöä tuottaa asuntoja erityisryhmille. Nimetyistä yhteisöistä ARA ylläpitää julkista listaa.

LähteetMuokkaa

  1. ARA: Uustuotannon lainoitus Valtion asuntorahasto. Viitattu 1.4.2007.
  2. a b c ARA: Yleishyödyllisyys Valtion asuntorahasto. Viitattu 1.4.2007.

Aiheesta muuallaMuokkaa