Yksityiskoulu

yksityisen tahon omistama koulu
(Ohjattu sivulta Yksityinen koulu)

Yksityiskoulu on koulu, jonka omistaa jokin julkisyhteisöistä riippumaton yksityinen taho. Tavallisesti tämä on voittoa tavoittelematon yritys, yhdistys tai säätiö. Monissa maissa yksityiskoulu voi rahoittaa toimintansa kokonaan tai osittain lahjoituksin tai oppilailta keräämällään lukukausimaksulla, mutta joissain maissa ne saattavat nauttia julkista tukea. Yksityiskoulut ovat usein valikoivia oppilaidensa suhteen ja monissa maissa niiden katsotaan tarjoavan parempaa koulutusta kuin valtion omistamien koulujen.kenen mukaan? Suomessa yksityiskoulut ovat nimestään huolimatta taloudellisesti täysin riippuvaisia julkisista varoista niiden varainhankintaan kohdistettujen erilaisten rajoitusten (kuten kiellon kerätä oppilailta lukukausimaksuja) vuoksi, ja erityisesti investointeihin ne tarvitsevat yleensä julkista rahoitusta tai erityisiä rahankeräyksiä.

Yksityiset peruskoulut ja lukiot Suomessa

muokkaa

Vuonna 2007 Suomessa oli 75 yksityistä yleissivistävää koulua. Näistä 47 oli Yksityiskoulujen liiton jäseniä. Sen jäsenkoulussa oppilaista oli erityispedagogisten koulujen lisäksi aikuislukioissa 13 %, 8 % kielikouluissa, 8 % erityispedagogisissa kouluissa (Steinerkoulut ja Freinet-koulut) ja 5 % kristillisissä kouluissa.[1] Yleisradion mukaan parikymmentä yksityiskouluista oli vuonna 2011 kristillisiä.[2]

Yksityiskouluja alettiin perustaa Suomeen 1800-luvun puolivälissä, ja niiden määrä oli suurimmillaan 346 koulua vuosina 1965–1966, minkä jälkeen niiden lukumäärä alkoi laskea 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla kunnallistamisten, valtiollistamisten ja lakkauttamisten vuoksi.[3] Suomen lukioista yli 80 prosenttia on ollut alun perin yksityisen kannatusyhdistyksen tai osakeyhtiön perustamia ja ylläpitämiä.[1] Yksityiset peruskoulut tarvitsevat valtioneuvoston ja muut oppilaitokset opetusministeriön luvan toimiakseen. Suurin osa yksityisistä kouluista noudattaa kansallista opetussuunnitelmaa. Tästä ovat poikkeuksena kansainväliset ja vieraskieliset koulut (kuten International Baccalaureate -koulut). Lukukausimaksuja ei suomalaisissa yksityiskouluissa saa periä (poikkeuksena jotkut vieraskieliset koulut), vaan koulujen toiminta rahoitetaan valtiolta ja kunnilta saatavilla oppilaskohtaisilla avustuksilla. Yksityisen koulun ylläpitäjän tulee olla yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Yksityiset peruskoulut ja lukiot Suomessa 2021 Perusopetus[4]

Oppilaat[5]

Lukiokoulutus[6]

Opiskelijat[7]

Ada Äijälän Koulu O/Y 438
Anna tapion säätiö 240
Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 270 216
Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 192 51
Confido-Pohjanmaan Kristillinen Kasvatus Ry 69
Elias-koulun kouluyhdistys ry 198
Englantilaisen koulun säätiö 423 204
Espoon koulun kannatusyhdistys ry 294
Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistys ry 219 90
Etelä-Pohjanmaan steinerkouluyhdistys ry 87
Föreningen för svenska samskolans i tammerfors upprätthåll. 258 57
Helsingin juutalainen seurakunta 102
Helsingin Kansainvälisen Koulun Vanhempainyhdistys Ry 324 102
Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry 159
Helsingin Montessori-Yhdistys Ry 87
Helsingin rudolf steiner -koulun kannatusyhdistys r.y. 498 639
Helsingin uusi yhteiskoulu oy 354 270
Hoitopedagogisen rudolf steiner-koulun kannatusyhdistys ry 75
Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö 501 150
Joensuun Steinerkoulun Kannatusyhdistys Ry. 123
Joonas-koulun riveden steinerped.erityiskoulun kannatusyhd. 1-4
Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry 276
Jyväskylän Steinerkoulun Kannatusyhdistys Ry 153
Kalevan Lukion Kannatusyhdistys Ry 642
Keski-uudenmaan kr. koulun ja päiväkodin kannatusyhd. ry. 237
Kotka svenska samskolas garantiförening r.f. 99 24
Kouluyhdistys pestalozzi schulverein skolföreningen ry 573 96
Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö 459 462
Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhd. ry. 138
Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry 141
Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry 54
Lahden Kristillisen Koulun Kannatusyhdistys Ry 126
Lahden rudolf steiner -koulun kannatusyhdistys ry 183 138
Lahden Yhteiskoulun Säätiö Sr 687 462
Lappeenrannan seudun steinerkoulun kannatusyhdistys ry 99
Lauttasaaren Yhteiskoulun Kannatusyhdistys Ry 507 300
Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 474 318
Munkkiniemen Koulutussaatiö Sr 495 456
Nuorten ystävät ry 24
Oulun Kristillinen Kasvatus Ry 183
Oulun Reggio Emilia Kannatusyhdistys Ry 54
Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry 180
Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 504 399
Oy helsingin yhteiskoulu ja reaalilukio 399 384
Perhekuntoutuskeskus lauste ry 18
Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy 453 450
Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry 111
Porin seudun steinerkouluyhdistys r.y. 102
Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry 117
Rauman avokas ry 96
Rovaniemen Seudun Kristillisen Koulun Kannatusyhdistys Ry 39
Rovaniemen Steinerkasvatus Ry 141
Rudolf steinerpedagogikens vänner i västnyland rf 114
Skolgarantiföreningen r.f. 120 48
Suomalaisen yhteiskoulun osakeyhtiö 735 489
Suomen adventtikirkko 111 69
Sylvia-koti yhdistys ry 48
Tampereen steiner-kouluyhdistys ry 420 273
Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 912
Turun seudun steinerkouluyhdistys ry 183
Töölön yhteiskoulu osakeyhtiö 336 300
Vaasan Steinerpedagogiikan Kannatusyhdistys Ry 96
Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry 180
Vapaan kyläkoulun kannatusyhdistys ry 96
Viipurin reaalikoulu oy 435 402
Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö 45
Yhteensä 14 469 8 796

Muut yksityiset oppilaitokset Suomessa

muokkaa

Suurin suomalainen yksityinen oppilaitos on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, joka on samannimisen säätiön omistama. Myös Suomen Liikemiesten Kauppaopisto – Atk-Instituutti (SLK) on yksityinen keskiasteen oppilaitos, jota myös ylläpitää oppilaitoksen mukaan nimetty säätiö.

Yksityiskoulujen kritiikki

muokkaa

Sanomalehti The Guardian on esittänyt kritiikkiä yksityiskouluja kohtaan. Kishore Singhin mukaan yksityiskoulut kasvattavat eriarvoisuutta ja niiltä puuttuu humanistinen koulutusmissio.[8]

Toinen The Guardianin kolumnisti Owen Jones kirjoittaa yksityiskouluista, että niissä on rajallinen määrä paikkoja opiskelijoille ja ne ovat maksullisia, mikä johtaa siihen että kaikki kansalaiset eivät pääse yksityiskouluihin ja yksityiskoulujen oppilaat tulevat varakkaista perheistä, jotka kuuluvat yläluokkaan tai yhteiskunnalliseen eliittiin. Yksityiskoulujen lukukausimaksuja myös nostetaan korkeammiksi, jotta yhä harvemmilla olisi varaa opiskella siellä ja tällä tavalla yksityiskoulusta tulee entistäkin eksklusiivisempi. Tämä tarkoittaa että opiskelijavalinta suoritetaan varakkuuden perusteella eli syrjitään niitä jotka eivät ole varakkaita. Jonesin mukaan opiskelijavalinta pitäisi tehdä kyvyn eikä varakkuuden mukaan.[9]

Englantilainessa ajatuspajassa Fabian Societyssä Karin Smyth kirjoittaa, että yksityiskoulujen varakkaista perheistä tulevat oppilaat ovat koulukavereita. Myöhemmin samat henkilöt muodostavat paikalleen jämähtäneen yhteiskuntaluokkarakenteen, jossa yhteiskunnan avainpaikoilla olevat henkilöt tuntevat toisensa jo kouluajoilta ja valitsevat henkilöitä koulukavereidensa joukosta.[10]

The Weekin kolumnisti Jack Schneider kirjoittaa, että yksityiskoulu on tapaus erityislaatuisesta hyödykkeestä, jonka tarkoituksena on antaa etulyöntiasema muihin nähden. Yksityiskoulun antamalla opetuksella ei ole luontaista arvoa, vaan sen arvo syntyy suhteessa siihen mitä muilla on. Tämä aiheuttaa kahdenlaista haittaa: yksityiskoulun opetuksen sisällöllä ei ole juurikaan merkitystä jos oppilaitoksen tarkoitus on antaa etulyöntiasemaa, ja kun oppilaitos on osa statuskilpailua se välttämättä tarkoittaa että on paljon häviäjiä. Yksityiskoulujen tarjoaman opetuksen sisältö ei siis välttämättä ole korkeampitasoisempaa verrattuna julkisiin kouluihin, mutta yksityiskoulut aiheuttavat statuskilpailun kautta tilanteen, jossa suuri osa kansalaisista vetää lyhyen tikun.[11]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. a b Markku Moisala: Suomalaiset yksityiskoulut tänään 25.1.2007. Yksityiskoulujen Liitto ry. Arkistoitu 10.8.2011. Viitattu 7.7.2010.
 2. Uusi opetusministeri ei lämpene kristillisille kouluille, Yle uutiset
 3. Jari Salminen: Suomen yksityisten oppikoulujen digitaalinen matrikkeli 1872–1977 25.1.2005. Yksityiskoulujen Liitto ry. Arkistoitu 10.8.2011. Viitattu 7.7.2010.
 4. Perusopetuksen koulut. Vipunen.fi.
 5. Oppilaat perusopetuksessa. Vipunen.fi.
 6. Lukiokoulutuksen koulut. Vipunen.fi.
 7. Opiskelijat lukiokoulutuksessa. Vipunen.fi.
 8. Education is a human right, The Guardian
 9. Private scool elite dominance damages all, The Guardian
 10. Fabians.org
 11. Why private schools are bad society, The Week

Aiheesta muualla

muokkaa