Yksikköjuuri tai ykkösenjuuri on kompleksiluku, joka korotettuna annetun positiivisen kokonaisluvun n osoittamaan potenssiin on 1. Toisin sanoen n:nnet yksikköjuuret ovat yhtälön

Viidennet yksikköjuuret kompleksitasossa
Kolmannet yksikköjuuret kompleksitasossa.

ratkaisuja kompleksilukujen joukossa.

Moivren ja Eulerin kaavat

muokkaa

Kutakin positiivista kokonaislukua n kohti on olemassa n kpl n:siä yksikkö­juuria. Ne sijaitsevat kaikki kompleksitasoon piirretyn yksikköympyrän kehällä ja muodostavat tämän ympyrän sisään piirretyn säännöllisen n-kulmion kärki­pisteet, kun yksi kärki­pisteistä on pisteessä 1. Yksikkö­juurten arvot voidaan esittää muodossa

 

missä luku k saa kaikki kokonais­luku­arvot 0:sta n-1:een. Tämä seuraa Moivren kaavasta, jonka mukaan

 .

Eulerin kaavan mukaisesti nämä luvut voidaan esittää myös muodossa

  (k=0, 1, …, n-1).

Tavallisesti n:nnellä yksikköjuurella tarkoitetaan näistä luvuista nimenomaan sitä, jossa k = 1, siis lukua

 

Sille käytetään myös merkintää  .

Yksikköjuurten avulla voidaan muun muassa ratkaista yleinen binomiyhtälö

 ,

missä q on mielivaltainen kompleksiluku (≠ 0). Kun q voidaan aina esittää muodossa

 ,

ovat yhtälön ratkaisut

 .

Esimerkkejä

muokkaa

Esimerkiksi toisen yksikköjuuren arvot ovat 1 ja -1, neljännen 1, i, -1 ja -i, jotka sijaitsevat kompleksi­tasoon piirretyn neliön kärki­pisteissä. Kolmannen yksikkö­juuren (ε3k) arvot ovat
1 sekä  ,
jotka muodostavat tasa­sivuisen kolmion. Kuudennen yksikkö­juuren (ε6k) vastaavasti
1 ja -1 sekä  
, ja kahdeksannen (ε8k)
1, i, -1 ja -i sekä  .

Lähteet

muokkaa
  • Lauri Myrberg: Differentiaali- ja integraalilaskenta osa 2 korkeakouluja varten, s. 181–182. Kirjayhtymä, 1975. ISBN 951-26-0994-0.
  • Olli Lehto: Funktioteoria I–II, s. 8–10. Limes ry, 1975. ISBN 951-745-077-X.

Kirjallisuutta

muokkaa
  • Spiegel, Murray R.; Lipschutz, Seymour; Schiller, John J.; Spellman, Dennis: Complex Variables. Shaum's Outline Series. McGraw-Hill Book Company, 2009 (1964). ISBN 978-0-07-161569-9, ISBN 978-0-07-161570-9 (eBook).
  • Väisälä, Kalle: Matematiikka IV. 141, 10. painos. Espoo: Otakustantamo, 1986 (1965). ISBN 951-671-087-5.