William Bickerton (15. tammikuuta 1815-17. helmikuuta 1905 oli eräs myöhempien aikojen pyhien liikkeen johtajia. Hänen perustamansa kirkko, Jeesuksen Kristuksen kirkko (bickertonilaiset) on nykyään kolmanneksi suurin myöhempien aikojen pyhien liikkeen yhteisö.

Bickerton syntyi Kyloessa Northumberlandissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 15. tammikuuta 1815 metodistiperheeseen. Aikuistuttuaan hän muutti Yhdysvaltoihin, jossa hän työskenteli kaivosmiehenä.

Bickerton ei kuulunut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon profeetta Joseph Smithin elinaikana. Kun kiihtynyt väkijoukko lynkkasi Joseph Smithin 27. kesäkuuta 1844, hänen seuraajansa ajautuivat riitaan kirkon laillisesta päämiehestä ja Smithin seuraajasta. Sidney Rigdon, eräs Smithin läheisimmistä työtovereista, katsoi olevansa Smithin laillinen seuraaja, koska hän oli ollut profeetan ensimmäinen neuvonantaja ja ensimmäisen presidenttikunnan ainut hengissä oleva jäsen. Lisäksi hän väitti Smithin itsensä kutsuneet hänet "profeetaksi, näkijäksi ja ilmestyksensaajaksi". Kahdentoista apostolin koorumin vanhin, Brigham Young taas katsoi, ette kirkolle tullut ensi alkuun valita johtajaa lainkaan, vaan johdon tuli siirtyä väliaikaisesti koko kahdentoista apostolin koorumille.

Kun Young julistautui virallisesti Smithin seuraajaksi ja alkoi johtaa seuraajiaan länteen, kohti Suuren suolajärven laaksoa, nykyistä Utahia, Rigdon ilmoitti perustavansa oman kirkon, Siionin lasten Jeesuksen Kristuksen kirkon. Bickerton liittyi Rigdonin johtamaan ryhmään vuonna 1845. Rigdon halusi ottaa kirkossaan käyttöön myöhempien aikojen pyhien liikkeen alkuaikoina käytetyn omaisuuden yhteyden, mikä kuitenkin osoittautui kohtalokkaaksi. Rigdonin johtama liike hajosi jo 1847. Bickerton liittyi vuonna 1851 Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi, mutta Brigham Youngin vaadittua häntä hyväksymään moniavioisuuden periaatteen hän kieltäytyi ja erosi kirkosta 1852. Bickerton totesi tulevansa mieluummin Jumalan hylkäämäksi kuin hyväksyvänstä tällaisen periaatteen. Bickerton alkoi koota ympärilleen joukkoa, joka piti elossa myöhempien aikojen pyhien sanomaa ja tutki Raamattua sekä Mormonin kirjaa. Bickerton kertoi myös nähneensä näkyjä, joissa Jumala vaati häntä julistamaan evankeliumia. 1861 Bickerton kertoi vihkineensä Jumalan ohjeiden mukaan kaksitoista miestä apostoleiksi, ja heinäkuussa 1862 Jeesuksen Kristuksen kirkko järjestettiin virallisesti Green Oakissa, Pennsylvaniassa.

Bickertonin kirkko valmistutti tuota pikaa oman käännöksensä Mormonin kirjasta italiaksi, ja lähetyssaarnaajia lähetettiin saarnaamaan Itärannikon italialaisten siirtolaisten keskuuteen. Italialaissyntyisten jäsenten määrä on kirkossa vieläkin merkittävä. Kirkko lähetti myös saarnaajia intiaanien pariin, aluksi Kansasiin.

Bickerton pysyi perustamansa kirkon johdossa aina vuoteen 1880, jolloin William Cadman tuli hänen seuraajakseen. Jotkut kirkon Kansasissa eläneet jäsenet syyttivät Bickertonia aviorikoksesta. Vaikka Bickerton vakuutteli syyttömyyttään, kirkon johtava neuvosto katsoi hänet syylliseksi ja erotti hänet kirkosta. Vuonna 1902 hän liittyi uudestaan perustamansa kirkon jäseneksi, ja hän pysyi uskollisena kirkon jäsenenä aina kuolemaansa asti tammikuussa 1905.

Bickerton meni naimisiin Dorothy Bremingerin kanssa 1845. Pariskunnalla oli yksi poika, James, ja kuusi tytärtä: Eliza Ann, Clara Virginia, Angeline Ann, Josephine ja Florence. Dorothyn kuoleman jälkeen Bickerton meni naimisiin Charlotte Hibbsin kanssa 1863. Heille syntyi yksi lapsi, William Alma.