Wikiprojekti:Wikidata

Wikiprojekti Wikidatan pääasiallinen tarkoitus on toimia yhteisinä muistiinpanoina Wikidatan käytöstä. Tietoa ollaan siirtämässä tänne projektista Avoin kullttuuridata hyötykäyttöön ja saattamassa ajan tasalle. Siksi osa tiedosta voi linkittyä väärin tai olla vanhaa.

Mikä Wikidata onMuokkaa

Wikidata on avoin linkitetty tietopankki, jota voivat lukea sekä ihmiset että koneet. Se on yksi Wikimedia-säätiön wikiprojekteista, joista kukin keskittyy omaan aiheeseensa: Wikipedia sisältää ensyklopedista tietoa, Wikimedia Commons tallentaa kuvia ja muita mediatiedostoja, Wikidatan kohde on rakenteinen tieto. Wikidata ei ole faktojen tietokanta, vaan se on toissijainen tietokanta, joka kerää linkkejä ja viitteitä muualla esitettyihin väitteisiin faktoista.

Lue lisää: Mikä Wikidata on? ja Tutustu Wikidatan käytäntöihin.

Tietomalli ja tärkeimmät termitMuokkaa

Aihe (entity) on Wikidatassa oleva tietoyksikkö, joka voi olla esimerkiksi kohde tai ominaisuus.

Kohde (item) on Wikidataan tallennettu tiettyä aihetta käsittelevä tietokonaisuus, joka kuvaa jotain olemassaolevaa käsitettä. Kohde vastaa yleensä Wikipedia-sivua, jolla aihetta käsitellään. Alla olevien esimerkkien kohteet ovat Douglas Adams (Q42) ja Berliini (Q64). Wikidatan kohteille on kolme keskeistä vaatimusta. Niiden on oltava merkittäviä, ainutkertaisia ja niiden on tarkoitus linkittyä muuhun tietoon. Kohteen osia ovat nimi (label), kuvaus (description), aliakset (alias) ja esitykset sekä sivustolinkit (sitelink).

Esitys (statement) koostuu yhdestä tai useammasta väitteestä ja niiden lähteistä (reference). Väitteellä voi olla myös valinnainen asema (rank).

Väitteessä (claim) esitetään kohteeseen liittyvä ominaisuus ja sen arvo. Allaolevassa Berliini-esimerkissä asukasluku on ominaisuus (property) ja numero 3 500 000 on sen arvo (value). Väitteessä voi ajatella olevan kolme osaa vastaavasti kuin luonnollisen kielen lauseessa. Sen osia ovat subjekti (aiheen kohde), predikaatti (ominaisuus) ja objekti (arvo). Linkitetty data (Q515701) perustuu näille kolmikoille (kolmikko (Q3539534)).

Wikidatassa käytetään lisäksi tarkenteita (qualifier), väitteitä väitteille. Allaolevassa Berliini-esimerkissä on kaksi tarkennetta: ajankohta (ominaisuus) > vuosiluku (arvo), sekä laskentatapa (ominaisuus) > "arvio" (arvo).

Lue lisää: Wikidatan tietomalli ja Käsitteistö

Näin pääset alkuun ja vähän pidemmällekinMuokkaa

Wikidataan voi osallistua monella tavalla. Jotkut kääntävät ohjeita, toiset korjaavat ohjelmistovikoja ja ohjelmoivat sovelluksia, jotkut taas lisäävät ja muokkaavat dataa.

Tee käyttäjätunnus ja muokkaa asetuksiasi. Wikidata on monikielinen, joten kannattaa luoda itselleen käyttäjätunnus. Tällöin voi mm. tehdä itselleen omat kieliasetukset.

Lisää tai käännä puuttuvia nimiä, kuvauksia ja aliaksia. Huom! Muistetaan lisätä tälle oma sivu. Projektisivuja aiheesta mm. https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekti:Oodi/15._hein%C3%A4kuuta_2019

Muokkaa Wikidata-kohdetta. Kun haluat aloittaa tiedon lisäämisen, tutki mallikohteita. Niitä ovat esimerkiksi Douglas Adams (Q42) ja Helsinki (Q1757). Lisää ensin ominaisuuksia ja muista lähteet. Lue lisää: Lisää kohteille ominaisuuksia ja Erilaisten teosten suositeltuja ominaisuuksia.

Lisää kohteita. Kun Wikidatan käytännöt tulevat tutuksi, voit alkaa lisäämään uusia kohteita. Lue lisää: Lisää uusi Wikidata-kohde.

Lähteiden merkitseminen Wikidatassa on äärimmäisen tärkeää. Vaikka tiedon tuottajaa ei tarvitse tekijänoikeuden perusteella mainita, tieto, jonka alkuperää ei voi varmistaa, on arvotonta. Lue lisää: Merkitse lähde.

Hae tietoa Wikidatasta. Wikidatasta voi tehdä monimutkaisia hakuja Wikidata Query Servicen SPARQL-haun avulla. Tutustu Wikiprojektiin Wikiprojekti:SPARQL.

Vie tietoa Wikidataan Useat työkalut osaavat kirjoittaa suuriakin tietomääriä Wikidataan. Lue lisää: Tietojen vieminen Wikidataan (kaipaa päivittämistä) ja Botin ohjelmoiminen.

Työkaluja eri tarpeisiin Wikidatan hyödyntämiseksi kehiteään jatkuvasti uusia työkaluja. Niitä on lueteltu Wikidatassa, erillisessä haettavassa Hay's tools -työkaluluettelossa sekä jo vanhentuneessa työkalulistauksessa, jossa on kuitenkin hyödyllisiä ohjeita.

Tule mukaan Wikidata-yhteisöön. On tärkeää, että tulet mukaan yhteisöön, joka Wikidataa tekee. Keskustelua käydään ensisijaisesti englanninkielisessä Project chatissä. Sen lisäksi voit osallistua keskusteluun Live chatissä, kansainvälisissä Facebook-ryhmissä The Wikidata Community ja Wikidata + GLAM , suomenkielisessä ryhmässä Wikidata - Avoin data hyötykäyttöön, Telegram-ryhmissä Wikidata ja Wikibase Community. Sähköpostilista päivittää kuulumiset postilaatikkoon. Valitse joko lista Wikidata tai Wikidata-tech tai molemmat! Kun haluat tutustua parhaisiin käytäntöihin sinusta kiinnostavasta aihepiiristä ja osallistua niiden tekemiseen, tule mukaan wikiprojekteihin.

Wikidata WikipediassaMuokkaa

Wikidatan hyödyntämiseen Wikipediassa liittyvä tieto on koottu omalle alasivulleen, jotta se olisi helpommin luettavaa.

Puuttuvia aiheitaMuokkaa

  • Leksikografinen data

ToDoMuokkaa

OsanottajatMuokkaa

Muissa wikiprojekteissaMuokkaa