Wikiprojekti:Avoin kulttuuridata hyötykäyttöön


Mikä Wikidata on? Kuka voi lisätä sinne tietoa? Miten voin käyttää Wikidatan tietoja? Wikimedia Suomi käynnistää hankkeen, jossa opetellaan Wikidatan hyötykäyttöä, wikipedistit ja organisaatiot yhdessä.

Tervetuloa mukaan!

Tapahtumat muokkaa

5.–7.2.2016 Hack4FI

6.11.2015 klo 10.30–14.00 Ensimmäinen yhdessäoppimistapahtuma Ylellä, aiheena siirtyminen käyttämään Wikidataa Yleisradion asiasanoituksessa Freebasen sijaan. Klo 11–12 asiasta keskustellaan Hangoutissa, ja sen jälkeen työskennellään paikallisesti ilman videoyhteyttä. Käytössä yhteiset muistiinpanot. Hangoutin kieli on englanti, keskusteluun voi osallistua myös suomeksi.

2.10. 2015 Projektin avaustyöpaja Ylellä. Tutustu tapahtuman alasivuun, esityksiin, videotallenteeseen ja muistiinpanoihin.

Projektin osat muokkaa

Osaamisverkosto muokkaa

Kutsumme mukaan organisaatioita ja Wikimediassa toimivia vapaaehtoisia oppimaan yhdessä. Olemme olleet yhteydessä organisaatioihin, joiden hallussa on kiinnostavia keskeisiä Wikidataan hyvin soveltuvia datasettejä tai kiinnostavia Wikidatan käyttötapauksia.

Oppitunnit muokkaa

Näille sivuille suomennamme ja paketoimme Wikidatan käyttöön liittyviä ohjeita helposti läpikäytäviksi tehtäviksi. Myöhemmässä vaiheessa voimme tehdä niistä video-ohjeita. Tutustu oppitunteihin!

Työpajat muokkaa

Kutsumme kotimaisia ja ulkomaisia Wikidatan tuntijoita esittelemään Wikidatan eri lähestymistapoja työpajassa, joka järjestetään lokakuun alussa. Toinen työpaja järjestetään keväällä 2016. Tutustu työpajoihin!

Pilottilataukset ja -projektit muokkaa

Teemme projektin aikana datasettien pilottilatauksia, jotka dokumentoimme opetusmateriaaliksi. Työskentely tapahtuu yhteisten kokoontumistemme ulkopuolella. Kaipaisimme kokemuksiasi hyvistä yhteiskehittelyn muodoista. Tavoitteemme on ottaa mukaan oppimaan niin muut organisaatiot kuin Wikipedian vapaaehtoisyhteisö. Oletamme, että organisaatio itse osallistuu aktiivisesti oman datasettinsä prosessoimiseen. Tutustu pilotteihin!

Kanavat muokkaa

Dokumentaatio muokkaa

  • Kokoamme tietoa Wikidatasta näille sivuille suomeksi ja dokumentoimme tehtävät itseopiskelupaketeiksi.
  • On ehdotettu tehtäväksi video-ohjeita, jotka neuvovat Wikidatan käytössä

Aikataulu muokkaa

Projekti alkaa 1.7.2015 ja jatkuu 30.6.2016 asti.

Lisätietoa projektista muokkaa

Tule mukaan! muokkaa

Ilmoittaudu työpajaan ja projektiin lomakkeella.

Alasivuilla muokkaa

Ehdotuksia aiheiksi, kysymyksiä muokkaa

Voit ehdottaa myös uusia aiheita! Kirjoita alle!

Voit myös keskustella kunkin sivun aiheesta laajemmin keskustelusivulla!

Aiheesta muualla muokkaa