Wikiprojekti:Sodankäynti

Sodankäyntiprojektin jäseniä yhteiskuvassa

Sodankäyntiprojekti laatii artikkeleita sodankäyntiin liittyvistä aiheista. Tämän projektin tarkoitus on saada suomenkieliseen Wikipediaan artikkelit kaikista tärkeimmistä sodankäyntiin ja sen kehittymiseen liittyvistä aiheista, kuten sodat, aseet, sotilasajoneuvot, sotilaat, kenraalit, taktiikat, jne. Tarkoituksena on myös priorisoida tehtäviä kiirellisyys- ja tarpeellisuusjärjestykseen.

Useat projektit käsittelevät aiheita, jotka ovat osin päällekkäisiä tämän projektin kanssa.

Mikäli haluat keskustella projektin kehittämisestä, ks. Keskustelu.

Osallistuminen

muokkaa
  1. Suorita alla olevan listan tehtäviä.
  2. Keskustele projektin kehittämisestä

Lisää myös nimesi alle, mikäli tiedät aiheesta mitään. Voit lisätä myös erikoisalasi tai kiinnostuksenkohteesi.

Osallistujat

muokkaa

Käyttäjälaatikko

muokkaa

Lisää projektin käyttäjälaatikko käyttäjäsivullesi kopioimalla sinne teksti {{Käyttäjä/Sodankäynti}}

  Tämä käyttäjä osallistuu Wikipedian sodankäyntiprojektiin.
Tehtäviä

muokkaa

Projektin yhteistyöartikkeli

muokkaa

Yhteistyöartikkeleista on tarkoitus kehittää suositeltuja sivuja, tai ainakin parantaa niitä huomattavasti. Yhteistyöartikkelina ovat ainakin kaikki 1900-luvun taistelut.

Seuraavien luetteloiden asioista pitäisi ainakin saada hyvät artikkelit:

Nopeita hommia

muokkaa
  • Lue läpi muiden kirjoittamia artikkeleita ja korjaa virheitä
  • Vertaisarvioi

Vähemmän nopeita hommia

muokkaa

Ohjeita

muokkaa

Merkintäkäytäntöjä

muokkaa

Sivulla Wikipedia:Tyyliopas/Merkitsemiskäytännöt on annettu ohjeita mm. ajan merkitsemiseen ja historiallisten nimien kirjoittamiseen.

Sotilasyksiköistä kertovien artikkelien nimeäminen

muokkaa

Nimeä artikkeli aina käyttäen yksikön kotimaata ennen yksikön nimeä. Esimerkiksi lähes joka valtiolla on tai on ollut 1. jalkaväkidivisioona tai ainakin 1. divisioona. Anna siis Yhdysvaltojen 1. jalkaväkidivisioonasta kertovalle artikkelille nimeksi Yhdysvaltain 1. jalkaväkidivisioona, Saksan 1. jalkaväkidivisioonasta kertovalle artikkelille nimeksi Saksan 1. jalkaväkidivisioona jne. Näin vältämme sekaannuksia ja päällekkäisyyksiä.

keskustelun avaus siirretty keskustelusivulle (Keskustelu Wikipediasta:Wikiprojekti Sodankäynti#Sotalaivoista kertovien artikkelien nimeäminen)

Sotalaiva-artikkelit

muokkaa

Suuntaviivoja artikkelin sisältöön ja muotoon yritettiin luoda kommenttipyynnössä, joka käsitteli aiheeseen liittyviä asiakysymyksiä. Siinä osaan saatiin luotua suuntaviivoja, mutta osa kysymyksistä jäi ratkaisematta.

Artikkelin nimeäminen

muokkaa
Aiheesta käyty keskustelu on Sotalaivoista kertovien artikkelien nimeäminen.

Maan laivaston käyttämä etuliite on ensisijainen alkuosa aluksen nimessä. Esimerkiksi Norjan laivaston aluksista käytetään norjankielistä KNM lyhennettä eikä englannin kielistä väännöstä HNoMS (mistä voidaan tehdä tarvittaessa ohjaus). Osa laivastoista ei käytä lainkaan etuliitettä jolloin se jätetään pois. Luettelon eri maiden etuliitteistä löydät sotalaivojen etuliitteet -listasta.

Tarkenne muodostetaan seuraavasti. Mikäli artikkelilla on mahdollisuus sekoittua eri aihepiirien välillä, niin tarkenteen tulisi olla sellainen että siitä selviää artikkelin konteksti1. Mikäli artikkelilla on mahdollisuus sekoittua toisten laivojen kesken, niin suluissa oleva tarkenne on ennen toista maailmansotaa olevien alusten kohdalla vesillelaskuvuosi ja toisesta maailmansodasta alkaen runko-/viirinumero.2 Ellei maan laivastolla ollut käytössä selkeää/tunnettua numerointia käytetään vesillelaskuvuotta. 1950-luvun alusta alkaen käytetään Nato-maiden osalta Naton runkonumerointia. Mikäli artikkelilla on mahdollisuus sekoittua sekä aihepiirin sisällä, että aihepiirien välillä, niin tarkenteena käytetään edellä mainittujen yhdistelmää.3

Esimerkkejä
  1. USS Enterprise (Star Trek) ja USS Enterprise (lentotukialus)
  2. USS Enterprise (CV-6), USS Enterprise (CVN-65) tai USS Enterprise (1874)
  3. USS Enterprise (lentotukialus CVN-65)