Wikidatan käsitteistö on kuvattu Wikidatan sanastossa. Sanaston kääntäminen on kesken, voit osallistua siihen! Tälle sivulle on tehty nopea yleiskatsaus, jonka avulla voi tarkistaa käsitteen nimen suomeksi. Voit täydentää tietoja joko tällä sivulla tai linkitetyssä Wikidata-kohteessa.

Esityksen osat suomeksi
Esityksen osat englanniksi
englanniksi (linkki sanastoon) suomeksi
knowledge base tietopankki (Q593744)
data data (Q42848)
metadata metatieto (Q180160)
structured data rakenteinen tieto (Q26813700)
linked data linkitetty data (Q515701)
entity entiteetti (Q35120), aihe
article Wikimedia-artikkeli (Q15138389)
page sivu (Q15474042)
item Wikidata-kohde (Q16222597)
statement lausunto (Q2684591), esitys
claim väite (Q16354754)
property Wikidata-ominaisuus (Q18616576)
value arvo (Q1196827), arvo
qualifier Wikidata-tarkenne (Q15720608)
reference viite (Q1334113), lähde
rank asema (Q21044622), asema
snak snak / liitin, connector
snaktype
datatype tietotyyppi datatyyppi (Q190087)
string merkkijono (Q184754)
title otsikko (Q783521), otsikko
label nimi
description kuvaus
alias alias
query kysely
ontology ontologia (Q324254)
triplet kolmikko
language fallbacks varakielet
badge merkki

Lisää käsitteitä

muokkaa
info

Wikimedia-käsitteitä

Wikimedia-projekteissa käytettyä käsitteistöä kerätään Wikimedia-säätiön Meta-sivustolla. Sen merkitseminen käännettäväksi on kesken (samoin kuin kääntäminen) ja uusista ideoista sanastojen järjestämiseksi keskustellaan.

Wikimedia-sanastoon

info

GLAM-käsitteitä

GLAM-käsitteistöä on alettu kerätä Wikimedia Outreach -sivustolla. Työ on juuri alkanut, voit lisätä puuttuvia käsitteitä! Erilaisille sanastoille mietitään yhteistä tekniikkaa, mutta toistaiseksi ne ovat erillisiä projekteja

GLAM-sanastoon