Vuoriteollisuus

Tämä artikkeli kertoo teollisuudenalasta. Vuoriteollisuus on myös lehti.

Vuoriteollisuus on kaivosteollisuuden vanha nimitys.[1] Se on teollisuudenhaara, joka kaivaa ja jalostaa malmeja ja muita teollisuusmineraaleja, kivihiiltä, ruskohiiltä, maaöljyä ja maakaasua. Kaivosteollisuus on osa kaivannaisteollisuutta,[2] johon kuuluu lisäksi kivenjalostus, savenotto ja turveteollisuus.[3]

VuoritekniikkaMuokkaa

Vuoritekniikka on vuoriteollisuutta vastaava tekniikan haara. Siihen sisältyy malminetsintä, maaöljyn etsintä, kaivostekniikka, rikastustekniikka ja metallien valmistus.[4]

LähteetMuokkaa

  1. Iso tietosanakirja, WSOY 1995–1997, ISBN 951-0-20153-7, hakusana vuoriteollisuus.
  2. Iso tietosanakirja, hakusana kaivosteollisuus.
  3. Iso tietosanakirja, hakusana kaivannaisteollisuus.
  4. Factum, Weilin+Göös 2003–2005, ISBN 951-35-6646-3, hakusana vuoritekniikka.