Rikastamo on laitos, jossa kaivoksesta louhitusta raaka-aineesta eli malmista poistetaan hyödyttömät mineraalit eli harmeet. Rikastuksen tavoitteena on myös nostaa raaka-aineesta eli syötteestä saatavan tuotteen arvoainepitoisuutta. Rikastuksen tuotetta sanotaan rikasteeksi. Sitä käytetään jatkojalostuksen raaka-aineena.

Rikastusmenetelmät

muokkaa

Rikastusmenetelmistä tärkeimmät ovat painovoimaan perustuvat rikastusmenetelmät sekä vaahdotus. Myös magneettisuuteen ja liuotukseen perustuvia menetelmiä käytetään.

Painovoimamenetelmät

muokkaa

Painovoimamenetelmät perustuvat mineraalien välisiin tiheyseroihin. Klassinen esimerkki painovoimamenetelmistä on käsikäyttöinen vaskooli. Teollisessa mittakaavassa toimiva vastaava laite on tärypöytä. Raskasta väliainetta voidaan käyttää myös painovoimarikastukseen: kevyempi sivukivi nousee kellumaan väliaineen (esimerkiksi kvartsihiekka-vesiliete) pinnalle kun painavammat malminkappaleet painuvat väliaineen pohjalle. Painovoimamenetelmiä käytetään esimerkiksi metallisen kullan ja kromimalmin rikastukseen.

Vaahdotus

muokkaa

Vaahdotus perustuu mineraalien fysikaalisiin ominaisuuksiin ja pinta-aktiivisuuteen. Tietyillä mineraaleilla on taipumus hylkiä vettä ja sitoutua öljyihin, toiset taas viihtyvät paremmin veden seurassa. Vaahdotuksessa tätä hyödynnetään siten, että rikastettavan aineen ja veden seokseen puhalletaan ilmakuplia, joihin rikastettavat mineraalit tarttuvat, ja kuplien noustessa pintaan kehkeytyy vaahdotusastian pintaan mineraalipitoinen vaahto, joka kuoritaan talteen ja kuivataan. Käänteisessä vaahdotuksessa talteen otetaan vaahdotusastian pohjalle kertyvä sakka. Vaahdottumisen tehostamiseksi voidaan käyttää erilaisia vaahdotuskemikaaleja. Vaahdotus on suosittu rikastusmenetelmä muun muassa sulfidimalmeille. Käänteistä vaahdotusta käytetään esimerkiksi kalkkikiven rikastuksessa.

Magneettiset menetelmät

muokkaa

Magneet tai harmeen magneettisuuteen. Rautamalmit ovat magneettisia ja niitä voidaan rikastaa magneetin avulla, pigmenttimineraalien tuotannossa magneettiset harmemineraalit taas voidaan poistaa magneetin avulla tuotteesta.

Liuotusmenetelmät

muokkaa

Liuotusmenetemiä käytetääliuotetaan vahvaan happoon, ja haposta kerätään esimerkiksi syanidin avulla talteen kulta, joka voidaan erottaa sitten syanidista. Myös elohopeaa on käytetty kullan kerääjänä, mutta nykyään sitä käytetään lähinnä kehitysmaiden kaivoksilla, länsimaissa sen käyttö on lopetettu. Kumpikin kullan kerääjänä toimiva aine on myrkyllinen, mutta oikein toimittaessa syanidi voidaan tuhota ilman haittavaikutuksia. Elohopeaa ei voi tuhota. Liuotusmenetelmä on myös bakteeriliuotus, jossa metallit irrotetaan kallioperässä luonnostaan esiintyvien rikillä elävien bakteerien avulla liuokseen, josta ne sittemmin erotetaan. Tätä menetelmää tullaan käyttämään muun muassa nikkelin rikastamiseen Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa.

Katso myös

muokkaa