Vuoksikorjaus (engl. tidal correction ) on korjaus Maan muodon ja painovoimakentän vaihteluun, jonka aiheuttavat Auringon ja Kuun vuoksivoimat.

Tavallisesti korjaus tehdään geodeettisiin havaintoihin niiden käsittelyvaiheessa. Osa vuoksivoimista on jaksollisesti vaihtelevia, osa ajasta riippumattomia. Vuoksikorjauksessa tämä voidaan ottaa huomioon eri tavoin.


Pysyvän vuoksen järjestelmä muokkaa

Pysyvän vuoksen järjestelmä (engl. system of permanent tide) on periaate, jolla käsitellään vuoksikorjauksen ajasta riippumatonta osaa. Painovoimakentän suureille on käytettävissä kolme periaatetta: keskivuoksijärjestelmä, nollavuoksijärjestelmä ja vuoksivapaa järjestelmä. Geometrisille suureille on käytettävissä kaksi periaatetta, sillä keskivuoksijärjestelmä ja nollavuoksijärjestelmä ovat niille samat; lisäksi voidaan käyttää vuoksivapaata järjestelmää.

Keskivuoksijärjestelmä muokkaa

Keskivuoksijärjestelmä (engl. mean-tide system) on pysyvän vuoksen järjestelmä, jossa vuoksikorjaus ei poista vuoksivoimien pysyvää osaa, sen aiheuttamaa Maan pysyvää deformaatiota eikä pysyvän deformaation aiheuttamaa pysyvää muutosta Maan painovoimakentässä. Järjestelmässä Maan muodon ja painovoimakentän vuoksikorjatut suureet vastaavat aikakeskiarvoa. Jos mitään vuoksikorjauksia ei tehdä, päädytään keskivuoksijärjestelmään. Normaalinolla, N43, LN ja N60 ovat keskivuoksijärjestelmässä.

Nollavuoksijärjestelmä muokkaa

Nollavuoksijärjestelmä (engl. zero-tide system) on pysyvän vuoksen järjestelmä, jossa vuoksikorjaus poistaa vuoksivoimien pysyvän osan, mutta ei sen aiheuttamaa Maan pysyvää deformaatiota eikä pysyvän deformaation aiheuttamaa pysyvää muutosta Maan painovoimakentässä. Geometrisille suureille nollavuoksijärjestelmä on sama kuin keskivuoksijärjestelmä. Kansainvälinen geodeettinen assosiaatio suosittaa päätöslauselmassaan vuodelta 1983 nollavuoksijärjestelmää. N2000, Euroopan korkeusvertauskehys 2007 ovat nollavuoksijärjestelmässä.

Vuoksivapaa järjestelmä muokkaa

Vuoksivapaa järjestelmä (engl. tide-free system, engl. nontidal system) on pysyvän vuoksen järjestelmä, jossa vuoksikorjaus poistaa vuoksivoimien pysyvän osan, sen aiheuttaman Maan pysyvän deformaation ja pysyvän deformaation aiheuttaman pysyvän muutoksen Maan painovoimakentässä. Vuoksivapaa järjestelmä vastaa tilannetta, jossa Auringon ja Kuun vaikutus on kokonaan poistettu. Kansainvälinen terrestrinen vertauskehys (ITRF), Euroopan terrestrinen vertauskehys (ETRF) ja EUREF-FIN ovat vuoksivapaassa järjestelmässä.

Lähteet muokkaa

  • Mäkinen, J. & J. Ihde (2009) The Permanent Tide in Height Systems. In: Sideris M.G. (ed) Observing our Changing Earth. International Association of Geodesy Symposia, vol 133. Springer, Berlin, Heidelberg

Viitteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa