N60 on Suomen toiseen valtakunnalliseen tarkkavaaitukseen perustuva korkeusjärjestelmä. Geodesian näkökulmasta N60 on yhdistetty korkeusvertausjärjestelmä ja korkeusvertauskehys.

N60:n lähtötaso on Helsingin keskimerenpinta epookissa 1960.0. N60:n korkeuserojen epookki on maannousun osalta 1960.0. N60:ssa korkeudet ovat ortometrisiä korkeuksia. N60 on keskivuoksijärjestelmässä.