EUREF-FIN

terrestrinen vertauskehys, joka on Euroopan terrestrisen vertausjärjestelmän 1989:n (ETRS89) kansallinen realisaatio Suomessa

EUREF-FIN on Euroopan terrestrisen vertausjärjestelmän 1989 (ETRS89) suomalainen kolmiulotteinen realisaatio (l. terrestrinen vertauskehys). EUREF-FIN on myös Suomen kansallinen geodeettinen datumi, jonka samanniminen terrestrinen vertauskehys määrittelee. Koordinaattijärjestelmiä, joiden datumi on EUREF-FIN, kutsutaan EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmiksi.

Geosentrinen terrestrinen vertausjärjestelmä ETRS89 on kiinnitetty Euraasian mannerlaatan yhtenäiseen osaan. Näin ollen EUREF-FIN-koordinaatit eivät ajan funktiona muutu mannerlaatan liikkuessa yhtä paljon kuin jos vertausjärjestelmä olisi sidottu muihinkin merkittäviin mannerlaattoihin.

PerustaMuokkaa

ETRS89 määrittelee yhtenäisen Euroopan laajuisen terrestrisen vertausjärjestelmän, jonka perustalle kansalliset maanmittausorganisaatiot ovat luoneet tarkat kansalliset vertauskehykset. Suomalaisen realisaation nimeksi on annettu EUREF-FIN. Vertauskehyksen taustalla oleva ETRS89 on yhtyy Kansainväliseen terrestrinen vertausjärjestelmä (ITRS) ajanhetkellä 1989.0. Vertausjärjestelmien erotus syntyy mannerlaattojen liikkeestä. Vertausjärjestelmän geodeettinen vertausjärjestelmä on GRS80, jonka avulla määritetyn vertausellipsoidin isoakselin puolikas on 6 378 137 metriä ja litistyneisyyssuhde 1:298,257222101.

Alun perin realisaatio perustui noin 100 pisteen sijainnin tarkkaan mittaamiseen. Myöhemmin pisteverkkoa on useassa vaiheessa tihennetty ja nykyisin siinä on yli 2000 pistettä. [1]

Erot WGS 84:n suhteenMuokkaa

GPS-satelliittipaikannuksessa käytettävä terrestrinen vertausjärjestelmä WGS 84 on sidottu maan massakeskipisteeseen. Mannerlaattojen liikkeiden takia WGS 84 ja ETRS89 (ja siten EUREF-FIN) liikkuvat ja kiertyvät toistensa suhteen. Ero on alle metrin ja on siten useissa käyttötarkoituksissa merkityksetön. Ero voi muuttua tulevaisuudessa.

Erot KKJ:n suhteenMuokkaa

kartastokoordinaattijärjestelmä (KKJ) on Suomessa vuodesta 1970-käytetty terrestrinen vertauskehys ja vertausjärjestelmä. KKJ- ja EUREF-FIN-koordinaattien poikkeama Suomessa vaihtelee eri osissa maata.

Pohjois-eteläsuunnassa poikkeama on Saaristomerellä lähes 0 ja se kasvaa kohti koillista. Inarijärven koillispuolella KKJ-koordinaatti on noin 70 metriä pohjoisempana kuin sama maantieteellinen WGS 84 -koordinaatti. Itä-länsisuunnassa poikkeama on noin 160-180 metriä; pienin Kaakkois-Suomessa ja kasvaen kohti luodetta. KKJ-koordinaatit ovat lännempänä kuin samat maantieteelliset WGS 84 -koordinaatit.

Esimerkiksi Tampereen Näsinneulan EUREF-FIN-koordinaatit ovat 61°30,297'N 23°44,598'E ja KKJ-koordinaatit 61°30,285'N 23°44,800'E.

Koska KKJ on osin vääristynyt, täysin tarkkaa muunnosta vertauskehysten välillä ei ole. Tarkkojen muunnoskaavojen virhe on enimmillään 10 senttimetrin suuruusluokkaa.[2]

KarttaprojektiotMuokkaa

EUREF-FIN käyttö ei aseta rajoituksia käytettävälle karttaprojektiolle. Tasokoordinaattijärjestelmistä ETRS-TM35FIN on suositeltava julkishallinnon käyttöön. Uudet maastokartat tuotetaan tässä, mutta koska sen vääristymät saattavat olla tarkkaan kartoitukseen liian suuret, vaihtoehtoisina tasokoordinaattijärjestelminä ovat ETRS-TMzn ja ETRS-GKn, joissa zn ilmaisee UTM-kaistan tunnuksen ja n ilmaisee keskimeridiaanin. Esimerkiksi ETRS-GK22 on tasokoordinaattijärjestelmä, jonka karttaprojektio on Gauss-Krüger-projektio ja keskimeridiaani on 22°E.[3]

Mainituista suosituksista poiketen suomalaiset merikartat, eräitä sisävesikarttoja lukuun ottamatta, julkaistaan Mercatorin projektiossa.[4]

LähteetMuokkaa