Voitto-osuus tarkoittaa Suomessa eräiden yhtiömuotojen tuottoa tai sijoitusrahaston tuotonmaksua.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön voitto-osuus on tilikauden voitosta yhtiömiehelle laskettava tuotto. Yhtiömies voi nostaa voitto-osuuden yhtiöstä, jos sitä ei tarvita hänen yhtiöpanoksensa vajauksen täyttämiseen. Jos yhtiö on tappiollinen, voitto-osuudesta käytetään nimeä tappio-osuus.[1] Voitto-osuus lasketaan vastaavalla tavalla myös laivanisännistöyhtiössä.[2]

Säästöpankin voitto-osuus tarkoittaa kantarahasto-osuudelle jaettavaa määrää.[3]

Sijoitusrahaston voitto-osuus tarkoittaa rahaston tuotto-osuudelle maksettua tuottoa.[4]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389
  2. Merilaki 15.7.1994/674
  3. Säästöpankkilaki 28.12.2001/1502
  4. Sijoitusrahastosta saatujen tuottojen verotus, 2019