Tuotto-osuus tarkoittaa sijoitusrahaston osuuslajia, jolle maksetaan vuosittain tuotto.

Sijoitusrahastossa voi olla tuotonjaon kannalta erilaisia rahasto-osuuksia. Näitä kutsutaan yleensä tuotto-osuuksiksi ja kasvuosuuksiksi.

Tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto. Tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Suomen verotuksessa tuotto-osuus on saajalleen verotettavaa pääomatuloa, kun saajana on luonnollinen henkilö. Tuotto verotetaan sinä vuonna, kun se on saatu. Kasvuosuuksien tuotto tulee verotettavaksi vasta, kun kasvuosuudet myydään. Sijoitusrahasto itse ei Suomessa maksa veroa tuotostaan tai kasvustaan.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa