Kasvuosuus tarkoittaa sijoitusrahaston osuuslajia, jolle ei makseta tuottoa. Kun tuotot jäävät rahastoon, osuuden arvo kasvaa.

Sijoitusrahastossa voi olla tuotonjaon kannalta erilaisia rahasto-osuuksia. Näitä kutsutaan yleensä tuotto-osuuksiksi ja kasvuosuuksiksi.

Kasvuosuuksien omistajille ei jaeta rahastosta tuottoa, vaan rahaston saama tuotto kasvattaa kasvuosuuden arvoa. Tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto, jolloin tuoton maksaminen vähentää tuotto-osuuden arvoa tuoton verran.

Suomen verotuksessa kasvuosuuksille kertynyt tuotto tulee verotettavaksi vasta, kun kasvuosuudet myydään. Sijoitusrahasto itse ei Suomessa maksa veroa tuotostaan tai kasvustaan.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa