Varareservi

asevelvolliset, jotka eivät kuulu reserviin

Varareservi tarkoittaa Suomessa niitä asevelvollisia, jotka eivät ole vakinaisessa palveluksessa eivätkä kuulu reserviin. Varareservin entinen nimi on nostoväki.[1][2] Varareservi jaetaan kolmeen ryhmään:

  • I luokka, miehistö 50–60 ikävuoteen
  • II luokka, kutsunnoissa rauhanaikaisesta varusmiespalveluksesta ja reservistä toimivaltaisen lääkärin päätöksellä rauhan aikana vapautetut eli C- ja T-miehet tai naiset.
  • III luokka, kutsuntaikäiset, jotka eivät ole vielä astuneet varusmiespalvelukseen tai E-luokkaan määrätyt.[2]

Palveluskelpoisuus voidaan tarkistaa uudelleen mikäli tarpeellista.

Myös vapautetut ja aseistakieltäytyjät kuuluvat varareserviin muokkaa

Kaikki 18-60-vuotiaat suomalaismiehet ovat asevelvollisia ja kuuluvat vähintään varareserviin, nekin jotka on omantunnonsyiden vuoksi vapautettu aseellisesta palveluksesta rauhan aikana (siviilipalvelus) tai jotka ovat suorittaneet vankeusrangaistuksen asevelvollisuudesta kokonaan kieltäytymisen vuoksi (totaalikieltäytyminen). Viimeksi mainitutkin ryhmät voidaan liikekannallepanon tullen määrätä valmiuslaissa esitettyyn työhön. Jos kyseessä on yleinen liikekannallepano, varareservikin voidaan määrätä palvelukseen, joskin yli 50-vuotiaat vain eduskunnan suostumuksella.[3] Helsingin Uutisten mukaan siviilipalveluksen suorittaneitä ei määrättäisi aseellisiin tehtäviin kriisiaikanakaan.[4]

Kriisin aikana reservistä vapautetut ovat todennäköisesti siviilin työvelvollisia omassa siviilityössään tai työ- ja elinkeinoviranomaiset osoittavat heidät muuhun sopivaan tehtävään valmius- ja puolustustilalakien mukaisesti, terveydentilasta riippuen, sillä palveluskelpoisuuden palauttaminen jo rauhan aikana on melko harvinaista.

200 000 hengen varareservi muokkaa

Vuonna 2015 reserviin kuului 900 000 henkeä ja varareserviin 200 000 henkeä. Normaali Suomen sodanajan armeijan henkilömäärä laskettiin 230 000 henkeen aiemman 350 000 hengen sijaan.[5]

Lähteet muokkaa

  1. MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2008.
  2. a b Jyrki Kivelä: Nostoväestä varareserviin (pdf) Helsingin Reservin Sanomat 1/2009. Helsingin seudun reserviläispiiri. Arkistoitu 20.10.2020. Viitattu 11.6.2010.
  3. Asevelvollisuuslaki 28.12.2007/1438 (2 §, 86 §, 88 §, 118 §) Finlex. 29.12.2022. Arkistoitu 5.1.2024. Viitattu 10.2.2024.
  4. Kurki-Suonio, Ossi: Kymmenet jättivät armeijan reservin – vaikuttiko Ukrainan kriisi? Helsingin Uutiset. 29.5.2014. Arkistoitu 17.1.2015.
  5. Reserviläisiä muistutetaan sodanajan roolista Helsingin Sanomat. 10.4.2015.