Vapaa sivistystyö

vapaaehtoisten, kaikille avointen opintojen tarjoaminen Suomessa

Vapaa sivistystyö tarkoittaa Suomessa vapaaehtoisten, kaikille avointen opintojen tarjoamista kansanopistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa, kesäyliopistoissa, urheiluopistoissa ja opintokeskuksissa. Vapaassa sivistystyössä opinnot ovat yleissivistäviä tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen (esim. ammattiyhdistystoimintaan) painottuneita opintoja sekä harrastuksiin valmentavia opintoja. Opiskelu vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelee iltaopiskelusta kokopäiväisiin lyhyt- ja pitkäkestoisiin kursseihin, etäopiskeluun tai intensiivikursseihin.[1][2] Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat osa Suomen aikuiskoulutusjärjestelmää.[3]

Koulutuksen tavoitteita muokkaa

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö määrittelee vapaan sivistystyön tarkoitukseksi ”elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta”. Vapaan sivistystyön koulutukseen hakeutuminen on mahdollista kaikille ilman vaatimuksia aiemmista opinnoista. Koulutus ei tähtää tutkintoon, eikä sen opetussisältöjä säädellä laissa.[1][2]

Vapaa sivistystyö ulottuu erilaisiin arvopohjiin perustuvasta toiminnasta (esim. kristilliset kansanopistot ja ay-opistot) aatteellisesti sitoutumattomiin oppilaitoksiin. Vapaan sivistystyön piiriin kuuluvan koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä päättää kukin oppilaitos ja sen ylläpitäjätaho. Oppilaitosten ylläpitäjiä eli omistajia voivat olla kunnat ja kuntayhtymät, järjestöt, säätiöt tai osakeyhtiöt.[1][2]

Vapaan sivistystyön opettajat muokkaa

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toimivat opettajat tulevat monista eri taustoista ja työhön usein päädytään eri elämänvaiheiden jälkeen. Monesti yksittäisten kurssien vetäjät ovat sivutoimisia, mutta vakiintuneissa oppilaitoksissa on myös paljon pitkää työuraa tekeviä päätoimisia opettajia.[3]

Vapaan sivistystyön opettajalla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikkoa) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai steinerpedagoginen pätevyys.[4]

Vapaa Sivistystyö ry muokkaa

Vapaan sivistystyön oppilaitosten valtakunnallinen edunvalvoja on Vapaa Sivistystyö ry.

Lähteet muokkaa

  1. a b c Vapaa sivistystyö Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 14.7.2023.
  2. a b c Vapaa sivistystyö, Opetushallitus. Viitattu 21.10.2015.
  3. a b Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö (Arkistoitu – Internet Archive), Opettajien ammattijärjestö OAJ. Viitattu 21.10.2015.
  4. Vapaan sivistystyön opettajat (Arkistoitu – Internet Archive), Opettajien ammattijärjestö OAJ. Viitattu 21.10.2015.

Aiheesta muualla muokkaa