Vammaistuki

Vammaistuki on Suomessa Kansaneläkelaitoksen maksama rahallinen avustus. Vuoden 2008 alun jälkeen käytössä on kaksi hieman erilaista etuutta: alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki. Oikeus tukeen on lapsella, jonka sairauden tai vamman hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan rasitusta ja sidonnaisuuttaselvennä. Tukea maksetaan myös 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, jonka toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt vähintään vuoden ajan.

Käytössä on kolme erisuuruista vammaistukea: perusvammaistuki, korotettu vammaistuki ja ylin vammaistuki. Tuki myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi Suomessa asuvalle vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle.[1]

Vuosina 1989–2007 käytössä ollut vammaistuki oli invalidirahan seuraaja. Kansaneläkelaitos maksoi tukea Suomessa asuvalle 16–64-vuotiaalle henkilölle, joka ei saanut työkyvyttömyys- tai varhennettua vanhuuseläkettä. Tuki voitiin myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Vammaistukea ei maksettu jatkuvasti laitoshoidossa olevalle henkilölle ajalta, jonka hoito kesti yli kolme kuukautta. Vammaistukea maksettiin henkilöille, joiden toimintakyky oli alentunut sairauden tai vamman vuoksi ainakin vuoden ajaksi. Tuella korvattiin haitan, tarvittavan avun, palvelusten ja erityiskustannusten aiheuttamia menoja.[2]

LähteetMuokkaa