Sairaus

fyysinen tai psyykkinen tila, joka aiheuttaa haittaa tai toiminnanvajavuutta

Sairaus (lat. morbus, kreik. nosos) on psyykkisen tai fyysisen rakenteen tai toiminnan poikkeavuus, joka aiheuttaa yksilölle tai hänen ympäristölleen tilapäistä tai pysyvää haittaa tai toiminnanvajavuutta[1]. Yleiskielessä sanaa tauti (kreik. pathos) käytetään joskus synonyyminä sairaudelle; tauti on kuitenkin kapeampi käsite, joka merkitsee lääketieteellisesti määriteltävissä olevaa, monilla yksilöillä samantapaisin oirein ilmenevää sairautta. Termiä sairaus käytetään joskus laajemmassa merkityksessä kattamaan myös vammat, vammaisuuden, syndroomat tai oireet. Sairaus on monitulkintainen käsite ja sairauksiksi luokitellut tilat ovat kulttuuri- ja aikasidonnaisia. Jonkinlaisena länsimaisen lääketieteen konsensuksena sairauksiksi määritellyistä tiloista voinee pitää kansainvälisen ICD-luokituksen tämänhetkistä versiota ICD-10.

Tauti ja sairausMuokkaa

Duodecimin julkaiseman lääketieteen sanaston mukaan sairaus (morbus) on "psykofyysisen rakenteen tai toiminnan poikkeavuus, joka aiheuttaa tilapäistä tai pysyvää haittaa, vajaatoimintoja tai vammaisuutta (tauti sekä siihen liittyvät tunteet ja reaktiot)"[2] kun taas tauti on "määritettävissä oleva, eri ihmisissä samantapaisin oirein ilmenevä sairaus"[3]

Sairaus tieteessäMuokkaa

Patologia (pathos + kreik. logos, oppi) on sairauksia tutkiva tieteenala. Nosologia (nosos + logos) tähtää sairauksien systemaattiseen luokitteluun. Nämä alat kuuluvat lääketieteeseen, joka tutkii sairauksia, niiden hoitoa ja ehkäisyä laajana kokonaisuutena.

Sairaudeksi määrittäminenMuokkaa

Se, määritelläänkö jokin fyysinen tai psyykkinen tila sairaudeksi vai normaalivariaatioksi, on merkittävä yhteiskunnallinen kysymys niin sosiaalisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Erityisesti psykiatristen sairauksien määritelmät aiheuttavat erimielisyyttä, ja niissä lienee eniten myös kulttuurista ja aikakaudesta riippuvia eroja. Esimerkiksi homoseksuaalisuus kuului aiemmin suomalaiseen tautiluokitukseen.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • Nienstedt, W. et al (toim.). Lääketieteen termit. Duodecim 1991

ViitteetMuokkaa

  1. Lääketieteen sanasto. Kustannus Oy Duodecim 2009. https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=ltt03007&p_hakusana=sairaus
  2. Sairaus Terveyskirjasto. Duodecim. Viitattu 17.6.2017.
  3. Tauti Terveyskirjasto. Duodecim. Viitattu 17.6.2017.

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Leader, Darian & Corfield, David: Miksi ihmiset sairastuvat?. (Why do people get ill?, 2007.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: Teos, 2008. ISBN 978-951-851-158-1.

Aiheesta muuallaMuokkaa

Wikisitaateissa on kokoelma sitaatteja aiheesta Sairaus.