Valaistuminen on korkeimman tietoisuudentilan ja täydellisen, materiasta vapauttavan ymmärryksen saavuttamista. Eri perinteissä, kuten länsimaisessa filosofiassa, buddhalaisuudessa tai hindulaisuudessa valaistumisella tarkoitetaan jonkin verran eri asioita, ja ne määrittelevät valaistumisen omien käsitteistöjensä sanoin.[1]

Valaistuminen filosofisena käsitteenä muokkaa

'Valaistuminen' on länsimaisena filosofisena käsitteenä ihmisen korkein tiedon tai viisauden taso.

Valaistuminen buddhalaisuudessa muokkaa

Buddhalaisuuden keskiössä on Buddha, valaistunut eli kirjaimellisesti "herännyt". Valaistuminen tarkoittaa oman valaistumispotentiaalin eli buddhaluonnon herättämistä ja tiedostamista. Buddhalaisuudessa valaistumisella on kontekstista riippuen monta eri tarkoitusta ja tasoa, sillä esimerkiksi Buddhan kokema täydellinen valaistuminen (anuttarā-samyak-saṃbodhi) on eri tasoinen valaistuminen kun zen-buddhalaisuudessa koettava satori.

Nirvana muokkaa

Pääartikkeli: Nirvana

Yleisesti buddhalaisuudessa valaistumisella tarkoitetaan nirvanaa, eli kolmen mielen myrkyn (takertuminen, viha ja tietämättömyys) lakkaamista. Sanskritinkielen sana nirvāṇa tarkoittaakin "sammuksiin puhaltamista" tai "lakkaamista".[2]

Buddhan opetusten mukaan nirvana saavutetaan jaloa kahdeksanosaista tietä seuraamalla.[3] Meditaatioharjoitukset ovat olennainen osa buddhalaista harjoitusta, sillä meditaatiosta syntynyt viisaus poistaa tietämättömyyden ja sen myötä vapauttaa takertumisesta uudelleensyntymiseen.

Valaistuminen hindulaisuudessa muokkaa

Hindulainen termi valaistumiselle on mokša. Dualistinen hindulaisuus, kuten esimerkiksi valtaosa Vaishnava-traditioista, mieltää mokšan vapautettuna tilana jossa triputi (tietäjä, tiedetty ja tieto: yksilösielu, jumala ja jumalsuhde) säilyy ennallaan. Monistisessa Advaita Vedanta -koulukunnassa mokša tarkoittaa triputin eliminoivaa yksilösielun (atman) oivallusta luonteestaan kaiken sisältävänä maailmansieluna (brahman).

Valaistuminen jainalaisuudessa muokkaa

Jainalaisuudessa mokša ja nirvana ovat sama asia. Tämän olotilan saavuttanut henkilö on Siddha, jumala.

Lähteet muokkaa

  1. Ananda Loponen: Mitä valaistuminen tarkoittaa? Valaistuminen.com. Arkistoitu 10.8.2014. Viitattu 4.8.2014.
  2. Sir Monier-Williams sanakirja: निर्वाण (nirvāṇa) - "... blowing out, extinction, cessation, ... extinction of the flame of life..."
  3. Kts. neljä jaloa totuutta.