Uranyyli-ioni on kationi jossa uraani hapetusasteella +VI on sitoutunut kahteen happiatomiin. Sen kemiallinen kaava on UO22+. Koska uraani hapetustilalla +IV on hyvin niukkaliukoinen, uraanin liuoskemia perustuu pääosin uranyyli-ioniin ja sen muodostamiin komplekseihin.

Uranyyli-ionin rakenne

Uranyyli muodostaa liuoksessa lukuisia komplekseja. Luonnonvesissä tärkeimpiä ovat stabiilit karbonaattikompleksit. Teollisissa prosesseissa mm. ydinjätteen jälleenkäsittelyssä uraani voidaan erottaa uranyylinitraatin ja tributyylifosfaatin kompleksina muista alkuaineista. Vaikka U(+VI) onkin liukoisempi kuin U(+IV), uranyylisuolat ovat silti suhteellisen vähäliukoisia, ja uranyyli saostuu helposti mm. silikaatteina, fosfaatteina, hydroksideina ja perokseideina. Tärkeitä uranyylimineraaleja ovat uranofaani, soddyiitti, schoepiitti, autuniitti ja studtiitti, mutta tunnettuja mineraaleja on kymmeniä.

Kuten kaikki uraani, uranyyliyhdisteet ovat radioaktiivisia. Köyhdytetyn ja luonnon uraanin pitoisuuden ohjearvot esim. juomavedelle perustuvat kuitenkin kemiallisiin ominaisuuksiin, uraani on raskasmetalli ja mm. vaurioittaa munuaisia.

Aiheesta muualla

muokkaa
  • Choppin G., Rydberg J., Liljenzin J.O.: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 2nd ed. Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, UK, 1995
  • Shoesmith D.W.: Used fuel and uranium dioxide dissolution studies – A review. NWMO TR-2007-03 (2007)
  • Chen F., Ewing R.C. and Clark S.B.: The Gibbs free energies and enthalpies of formation of U6+ phases: An empirical method of prediction. Am. Miner. 84, 650–664 (1999)