Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksua maksavat kaikki työnantajat ja 18–64-vuotiaat palkansaajat. Maksut kerätään työmarkkinaosapuolten hallinnoimaan Työllisyysrahastoon. Työllisyysrahastolle maksut suorittaa työnantaja, joka pidättää palkansaajan osuuden työntekijän palkasta. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu näkyy palkkakuitissa vähennyksenä bruttopalkasta.

Työllisyysrahasto keräsi työttömyysvakuutusmaksuja yhteensä noin 3,49 miljardia euroa vuonna 2022.[1]

Vuonna 2023 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,52 prosenttia maksetuista palkoista, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,06 prosenttia palkoista.[2]

Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan muun muassa

Työttömyysvakuutusjärjestelmä toimii siten, että palkansaajien ja työnantajien maksamat työttömyysvakuutusmaksut käytetään suoraan ja täysimääräisesti työttömyysturvan, aikuiskoulutusetuuksien sekä palkka- ja eläketurvan rahoittamiseen. Lisäksi niillä rahoitetaan muun muassa koulutuskorvausta ja omavastuumaksuja.[3]

Osa työttömyysvakuutusmaksujen tuotosta siirretään suhdannepuskuriin, jonka tarkoituksena on turvata Työllisyysrahaston maksuvalmius ja työttömyysvakuutusmaksujen tasainen maksukehitys. Suhdannepuskurin määrä muodostuu rahaston tuottojen ja menojen erotuksesta. Tavoitteena on kerryttää hyvinä aikoina puskuria, jota voidaan käyttää niin, että työttömyyden kasvaessa työttömyysvakuutusmaksujen korotukset voidaan pitää pienempinä ja työttömyysturvan sekä muiden etuuksien tasainen rahoitus voidaan turvata. Tätä myös Emu-puskuriksi kutsuttua suhdannepuskuria on käytetty viimeisten 20 vuoden aikana jo useaan otteeseen maksukorotuksia tasaamaan.[3]

Lähtee Muokkaa

  1. Työllisyysrahaston vuosikertomus 2022 21.3.2022. Työllisyysrahasto.
  2. Työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen Työllisyysrahasto. Viitattu 1.1.2022.
  3. a b Tietoa meistä www.tyollisyysrahasto.fi. Viitattu 13.1.2021.