Aikuiskoulutustuki

Työelämässä oleva voi saada aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastosta. Vuonna 2019 aikuiskoulutustukea maksettiin 25 701 henkilölle yhteensä 176,5 miljoonaa euroa.[1]

Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus, joka koostuu perusosasta ja palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Yrittäjän aikuiskoulutustuki on aina perusosan suuruinen. Palkansaajan aikuiskoulutustuki rahoitetaan kokonaan työttömyysvakuutusmaksujen tuotosta. Valtio maksaa yrittäjän aikuiskoulutustuen.

Aikuiskoulutustukea voi saada enintään 15 kuukauden ajan, kerran työuran aikana. Tukea voi hakea yhdessä tai useammassa jaksossa. Tukea myönnetään tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa.

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytykset ovat

  • yhteensä vähintään 8 vuotta työhistoriaa,
  • vähintään vuosi nykyisen työnantajan palveluksessa tai vähintään vuosi YEL- tai MYEL-vakuutettua yrittäjänä,
  • työnantajan myöntämä osittainen tai palkaton opintovapaa,
  • opintojen kuuluminen tuen piiriin sekä
  • Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluminen.

Kaikkien aikuiskoulutustuen saamisehtojen tulee täyttyä, jotta on oikeutettu tukeen.

Tuen hakeminen, tukiajan kuluminen ja vaadittavat opintosuorituksetMuokkaa

Aikuiskoulutustukea haetaan ensihakemuksella ja maksuhakemuksella. Ensihakemuksella haetaan tukioikeutta, kuitenkin enintään 15 kuukaudelle. Myönteisen ensipäätöksen jälkeen voi hakea tukea maksuhakemuksella tarpeen mukaan kuukausittain jälkikäteen.

Tukikuukauden aikana maksetut palkat, etuudet ja muut työtulot vaikuttavat siihen, montako opintopistettä tukikuukauden aikana on suoritettava. Jos saa tuloja tukikuukauden aikana yli puolet tuen perusteena olevasta palkasta, vaaditaan suoritettavaksi vähintään 2 opintopistettä. Vastaavasti jos saa tuloja tukikuukauden aikana alle puolet tuen perusteena olevasta palkasta, tai tuloja ei ole lainkaan, vaaditaan suoritettavaksi vähintään 4 opintopistettä.

Tukikauden aikana saatavat tulot ja vaadittava opintopistemäärä ovat sidoksissa myös tukipäivien kulumiseen. Jos tukikuukautena vaaditaan kaksi opintopistettä eli tukikauden aikana saa palkkatuloja yli puolet normaalista palkasta, kuluu tukiaikaa vain puolikas kuukausi.

 LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa