Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta valitaan yritykseen, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu vähintään 4 henkilöä: työnantajan edustaja, toimihenkilöiden edustaja ja kaksi työntekijöiden edustajaa. Toinen työntekijöiden edustajista on työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojelutoimikunta toimii johdon, toimihenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyöelimenä, joka tarkkailee työolojen tilaa ja kehitystä ja edistää niitä. Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös työsuojelun toimintaohjelman laadinta, valvoa työterveyshuoltoa sekä työsuojelukoulutusta ja perehdytystä.

Työnantajan on ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun, työsuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen jäsenten sekä työsuojeluasiamiesten tiedot.