Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojeluhenkilö, joka huolehtii työpaikalla työsuojelun järjestämisestä. Työnantaja voi toimia henkilökohtaisesti työpaikan työsuojelupäällikkönä, mutta tehtävässä voi olla myös muu nimetty henkilö. Työsuojelupäällikkö voi hoitaa toimea usealla työpaikalla samanaikaisesti. Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelutoimikunnassa.

Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluvat työnantajan ja esimiesten neuvominen työsuojeluasiantuntemuksen hankintaan liittyvissä asioissa sekä yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojelupäälliköllä pitää olla työpaikan vaativuuteen tarvittavat osaamiset ja hyvät tiedot työsuojelusäännöksistä.

Työsuojeluhenkilöstön, niin työsuojelupäällikön kuin työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on tukea työyhteisön työsuojelutoimintaa osaamisellaan, aloitteillaan ja linjaorganisaatiota palvelevilla toiminnoillaan. Toiminnan tulee tapahtua yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden sekä työ­terveys­huollon kanssa. Työsuojeluvastuu ja päätösvalta toimenpiteistä on työnantajalla.

Työsuojeluhenkilöstön keskeisiä tehtäviä on arvioida työympäristöä, tunnistaa häiriöitä ja oireita sekä tehdä esimiehille ehdotuksia niiden poistamiseksi. Heidän tulee olla aloitteellisia vaarojen ennalta ehkäisemiseksi sekä ratkaisujen kehittämiseksi. Onnistuakseen tässä työssä heidän pitää tuntea hyvin oma työpaikkansa ja sen työolot. He tarvitsevat myös riittävät tiedot työsuojelusta voidakseen opastaa muuta henkilöstöä työsuojeluasioissa. Lisäksi heillä on oltava motivaatiota kehittää työpaikkansa työsuojelua sekä taito keskustella, kuunnella toista osapuolta ja perustella oma kantansa. Heille on annettava edellytykset tehtäviensä hoitamiseen, kuten aikaa sekä koulutusta ja tietoa työsuojeluun liittyvistä asioista.

Työsuojelupäällikön tehtävätMuokkaa

Työsuojelupäällikön tehtävät määräytyvät työsuojelun valvonta-asetuksen 17 §:n mukaan.

Käytännön työsuojelupäällikön työtä kuvaa Työterveyslaitoksen tutkimus työsuojelupäällikön tehtävistä ja roolista [1].

Esiin nousi muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • fyysisen kunnon kohottamisprojektit (työterveyshuolto)
 • henkisen työkyvyn parantamisprojektit (työterveyshuolto)
 • testit, mittaukset (yleensä hoitaa asiaanomistautunut tutkimusryhmä/laitos)
 • fyysisen työympäristön parannukset (työnantaja)
 • työpaikkakäynnit
 • terveystarkastukset (terveyskeskus)
 • turvallisuustarkastukset, valvonta (yleensä hoitaa vartiointiliike)
 • työ- ja apuvälineiden hankinta ja käytön edistäminen (ei ts-päällikön tehtävä)
 • suojainten hankinta ja käytön edistäminen (ei ts-päällikön tehtävä)
 • kone suojaus, laitteiden uudistaminen (ei ts-päällikön tehtävä)
 • työsuojelun organisointi, johtaminen ja suunnittelu (ylinjohto hoitaa johtamisen)
 • työsuojelukoulutus, -tiedotus ja neuvonta
 • työnopastus, perehdyttäminen ja ohjaus (ei ts-päällikön tehtävä)
 • toimintaohjelman tai vastaavan laatiminen ja toteuttaminen
 • työpaikkaselvitykset (tehdään ryhmänä)
 • työympäristötutkimukset (erillinen tutkimuslaitos yleensä hoitaa)
 • terveellinen elämäntapojen edistäminen (työterveyshuolto)
 • kuntoutus (kuntoutuslaitos yms. tehtävä)
 • työryhmätyö, osallistumisen organisointi (työsuojelutoimikunnan kokoukset lähinnä)
 • riskien arviointi, tapaturmien tutkinta jne. tietojärjestelmät (riskienhallinta)
 • siisteys - ja järjestyskampanjat
 • työsuojelukilpailut ja kannustuskeinot
 • tyky-kampanjat.

On tavallista, että työsuojelupäällikkö välittää työsuojelutoimikunnan kannanotot yrityksen päätöksentekoelimelle.[2]

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa


Aiheesta muuallaMuokkaa

Tämä yhteiskuntaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.