Tuotesidonta

Tuotesidonta on kilpailunrajoitus, jossa myyjä myy tavaran tai palvelun ostajalle vain, jos ostaja hankkii toisenkin hyödykkeen samalta myyjältä. Tällöin myyjän kilpailijat eivät voi myydä hyödykkeitään tuotesidontaan turvautuvan yrityksen asiakkaille. Ensimmäistä hyödykettä kutsutaan sidontatuotteeksi ja toista sidotuksi tuotteeksi. Sidonta voi ilmetä esimerkiksi siten, että koneen valmistaja edellyttää ostajan hankkivan myös koneen käytössä tarvittavat raaka-aineet itseltään.[1]

Myyjä voi sidonnan avulla säästää jakelukustannuksissa, hyödyntää asemaansa sidotun tuotteen hinnoittelussa ja turvata omaa mainettaan. Koneen valmistaja voi näin estää sopimattomien raaka-aineiden käytön ja siitä johtuvat konerikot, jotka rasittaisivat koneen mainetta. Sidontaa pidetään vahingollisena kilpailunrajoituksena vain, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy

  • myyjä hallitsee sidontatuotteen markkinoita ja voi näin pakottaa ostamaan myös sidotun tuotteen
  • sidontatuotteen ja sidotun tuotteen markkinat ovat eriytyneet toisistaan
  • myyjä voi sidonnan avulla saada johtavan aseman myös sidotun tuotteen markkinoilla.

Sidonnan vahingollisuus ilmenee tavallisesti silloin, kun myyjällä on määräävä markkina-asema sidontatuotteen markkinoilla.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa I palstat 876–877.