Avaa päävalikko

Palvelu

aineettoman hyödykkeen tuotanto asiakkaalle

Palvelun määritelmäMuokkaa

Palvelut määritellään yleensä suhteessa konkreettisiin hyödykkeisiin, jolloin niillä voidaan nähdä olevan seuraavat neljä erityispiirrettä:

  • Palvelut ovat ainakin osaksi aineettomia.
  • Palvelut ovat prosesseja tai toimintasarjoja.
  • Palvelut kulutetaan (tai koetaan) samanaikaisesti kun niitä tuotetaan.
  • Käyttäessään palveluja asiakas itse osallistuu palvelutapahtuman tuottamiseen.kenen mukaan?

PalvelutuotantoMuokkaa

Pääartikkeli: Palvelusektori

Palveluja tuottavat sekä yksityiset yritykset että julkisyhteisöt. Yritykset tuottavat palveluja joko kuluttajille tai toisille yrityksille. Julkisia palveluja taas ovat esimerkiksi terveyskeskuksen, sairaalan, koulun, kirjaston, päiväkodin, poliisin ja tuomioistuimen palvelut. Myös koneet voivat tuottaa palveluja, kuten telepalveluja.

Palvelun tuottamiseen tarvitaan yleensä tuotantovälineitä, joista tärkein on työvoima. Palveluala on työvoimavaltainen.

Palvelut tietokoneissaMuokkaa

Tietokoneissa esimerkiksi WWW-palvelinta kutsutaan verkkopalveluksi (network service).

Katso myösMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

LähteitäMuokkaa

  • Grönroos, Christian: Nyt kilpaillaan palveluilla. 2. painos. Suom. M. Tilman. Weilin+Göös, Helsinki, 1990.