Tuote

markkinoille tarjottava asia

Tuote voi olla mikä tahansa, joka on tarjottavissa markkinoille ja tyydyttää kysynnän tai tarpeen. Jalostuksessa tuotteita aletaan tekemään raaka-aineista ja niistä syntyy aineellisia hyödykeitä. Tuote voi olla myös aineeton palvelu tai tietotekninen hyödyke. Kaupan kohteina olevia aineellisia hyödykkeitä kutsutaan tavaroiksi.[1]

Tuotetiedon hallintaa varten on kehitetty PDM-järjestelmiä. Tuotteella on myös määrätty elinkaari: määrittelyvaihe, suunnittelu, valmistus, huolto ja kunnossapito, ja poisto jätteeksi tai uudelleenkäyttöön. Tuotetiedon elinkaarihallintaan ja elikaarituotteiden, tarkoittaen useimmiten huoltopalvelujen, tarjontaan on kehitetty erityisiä PLM-järjestelmiä.[2]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. Aaltio, Erkki ja Olkkonen, Tauno: ”Tuotantotoiminnan peruskäsitteet”, Tuotanto ja sen ohjaus, s. 11. Tapiola: Weilin+Göös, 1976. ISBN 951-35-1401-3.
  2. Sääksvuori, Antti ja Immonen, Anselmi: Tuotetiedonhallinta PDM. Jyväskylä: Gummerus, 2002. ISBN 951-762-796-3.

Aiheesta muualla

muokkaa