Transpositiosalaus on salausmenetelmä, jossa alkuperäisen viestin kirjainten paikkoja vaihdetaan. Salauksen purku tapahtuu kääntäen. Matemaattisesti tarkastellen bijektiota käytetään määrittämään kirjainten positio salatussa tekstissä ja käänteisfunktiota salauksen purkuun. Transpositiosalausta ei käytetä nykyään laajalti ja se on nopea purkaa tietokonetta apuna käyttäen.

Yksinkertainen esimerkki: Vaihdetaan jokaisen kahden kirjaimen paikkaa keskenään.

S A L A U S
A S A L S U

Sovelluksia muokkaa

Sarakkeellinen transpositio muokkaa

Viesti kirjoitetaan määrätyn pituisille riveille, sarakkeille annetaan jokin järjestys ja lopuksi luetaan viesti sarakkeittain järjestyksen mukaisesti. Yleensä rivin pituuden ja permutaation määrää avain. Valitaan avain siten, että siinä ei toistu sama kirjain useampaa kertaa.

Esimerkki: Valitaan avainsanaksi KULO ja viestiksi KESÄ ON KUUMA. KULO on pituudeltaan 4, joten rivien pituudeksi tulee myös 4. Valitaan permutaatio aakkosten järjestyksen perusteella, eli 1 4 2 3.

1 4 2 3
K E S Ä
O N K U
U M A

Säännöllisessä sarakkeellisessa transpositiossa tyhjät kentät täytetään null-arvoilla (tapauksessamme X), säännöttömässä jätetään tyhjiksi. Kun luetaan ylhäältä alas, järjestyksen mukaan, saadaan säännöllisessä tapauksessa salatuksi viestiksi esimerkiksi "KOU SKA ÄUX ENM", säännöttömässä "KOU SKA ÄUE NM".

Kaksoistranspositio muokkaa

Suoritetaan sarakkeellinen transpositio kaksi kertaa.

Esimerkki: Käytetään edellisestä esimerkin säännöttömästä tapauksesta saatua salattua tekstiä ja uutta avainta TAXI.

3 1 4 2
K O U S
K A Ä U
E N M

Salatuksi viestiksi saadaan "OAN SUK KEU ÄM".

Keskeytetty transpositio muokkaa

Taulukon kentistä peitetään osa, ja niitä ei käytetä kun taulukko täytetään viestillä. Tämä vaikeuttaa salatun viestin päättelemistä.

Esimerkki: avain KULO ja viesti JUHANNUS, viestin kenttäosuudesta peitetty kentät m11, m22 ja m33

1 4 2 3
J U H
A N N
U S

Salatuksi viestiksi saadaan esimerkiksi "AAU JUS UNA HNI", josta on hankala suoraan päätellä mikä alkuperäinen viesti oli.

Katso myös muokkaa