Nukleofiilinen aromaattinen substituutio - Muut kielet