Sulfidit ovat rikin yhdisteitä, joissa rikki on alimmassa hapetusluvussaan –II. Sulfidit ovat joko epäorgaanisia yhdisteitä, joissa on sulfidi-ioni (S2−), tai orgaanisia tioeetteriyhdisteitä eli orgaanisia sulfideja. Tyypillinen epäorgaaninen sulfidi on natriumsulfidi (Na2S).

Sulfidianioni

Sulfidi-ioni on hyvin vahva emäs, joka ei esiinny edes vahvasti emäksisissä vesiliuoksissa. Vedessä esiintyy vain vetysulfidi-ioni SH, esim. natriumsulfidin liuetessa veteen:

Na2S + H2O → 2Na+ + SH + OH

Sulfidi-ionin konjugaattihappo on vetysulfidi-ioni, ja sen konjugaattihappo on rikkivety. Tämän vuoksi veden tai ilmankosteuden kanssa kosketuksiin joutuvat sulfidisuolat haisevat rikkivedylle.

Monet metallit muodostavat liukenemattomia sulfideja. Näitä ovat esim. kadmiumkeltainen (CdS) ja hopean tummumisen aiheuttava hopeasulfidi (Ag2S).

Tioeetterit eli orgaaniset sulfidit nimetään kuten eetterit korvaamalla eetteri-pääte sulfidi-päätteellä. Kemiallisesti ne muistuttavat pääasiassa eettereitä. Yksinkertaisin orgaaninen sulfidi on dimetyylisulfidi. Tioeetteri-termi on kuitenkin sulfidia yksiselitteisempi. Substituenttina olevaa -S-R -ryhmää nimitetään alkyylitioryhmäksi.

Proteiineissa esiintyy disulfidisiltarakenteita, jotka stabiloivat ja pitävät yllä proteiinien kolmiulotteista rakennetta.

Katso myös muokkaa

Tämä kemiaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.