Sulfidit ovat rikin yhdisteitä, joissa rikki on alimmassa hapetusluvussaan –II. Sulfidit ovat joko epäorgaanisia yhdisteitä, joissa on sulfidi-ioni on S2− tai orgaanisia tioeetteriyhdisteitä eli orgaanisia sulfideja. Tyypillinen epäorgaaninen sulfidi on natriumsulfidi Na2S.

Sulfidianioni

Sulfidi-ioni on hyvin vahva emäs, joka ei esiinny edes vahvasti emäksisissä vesiliuoksissa. Vedessä esiintyy vain vetysulfidi-ioni SH, esim. natriumsulfidin liuetessa veteen:

Na2S + H2O → 2Na+ + SH + OH

Sulfidin konjugaattihappo on vetysulfidi-ioni, ja sen konjugaattihappo on rikkivety. Tämän vuoksi veden tai ilmankosteuden kanssa kosketuksiin joutuvat sulfidisuolat haisevat rikkivedylle.

Monet metallit muodostavat liukenemattomia sulfideja. Näitä ovat esim. kadmiumkeltainen CdS ja hopean tummumisen aiheuttava Ag2S.

Tioeetterit eli orgaaniset sulfidit nimetään kuten eetterit korvaamalla eetteri-pääte sulfidi-päätteellä. Kemiallisesti ne muistuttavat pääasiassa eettereitä. Yksinkertaisin orgaaninen sulfidi on dimetyylisulfidi. Tioeetteri-termi on kuitenkin sulfidia yksiselitteisempi. Substituenttina olevaa -S-R -ryhmää nimitetään alkyylitio-ryhmäksi.

Proteiineissa esiintyy disulfidisilta -rakenteita, jotka stabiloivat ja pitävät yllä proteiinien kolmiulotteista rakennetta.

Katso myösMuokkaa

Tämä kemiaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.