Avaa päävalikko

Timo Sahi (s. 1943) on suomalainen erikoisupseeri, joka toimi Suomen Puolustusvoimien ylilääkärinä, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2003 lääkintäkenraalimajurina. Uudeksi ylilääkäriksi valittiin tällöin Pentti Kuronen.

Hän on palvellut myös Rajavartiolaitoksessa ylilääkärinä.

Sahi on naimisissa lehtori Sinikka Sahin (o.s. Kallio) kanssa ja heillä on poika ja kaksi tytärtä.

MuutaMuokkaa

Sahi on myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen jäsen (vuodesta 1988) ja sen nykyinen varapuheenjohtaja.[1] Hän on myös Helsingin hiippakuntavaltuuston jäsen ja puheenjohtaja v. 2004–2012.[2] Suomen Kuntoliikuntaliiton puheenjohtajana Sahi toimi v. 1999–2009.

OpinnotMuokkaa

Sahi on kirjoittanut ylioppilaaksi Hämeenlinnan lyseosta 1961. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta v. 1968 ja väitellyt lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1974, väitöskirja käsitteli laktoosin malabsorptiota. Hänelle on myönnetty yleislääketieteen erikoislääkärin oikeudet 1977 ja työterveyshuollon erikoislääkärin oikeudet v. 1985; sotilaslääketieteen erityispätevyyden hän on saanut 1996. Master of Science -tutkinnon epidemiologiassa hän on suorittanut Harvardin yliopistossa, Yhdysvalloissa 1977.

Ura sotilaslääkärinäMuokkaa

Sahi toimi puolustusvoimien palveluksessa vuodesta 1971 lähtien, ensin sotilaslääkärinä Kaartin Pataljoonassa ja vuodesta 1977 lähtien sotilasylilääkärinä Pääesikunnan lääkintäosastossa, ensin toimistopäällikkönä ja vuosina 1984–1985 osastopäällikkönä. Rajavartiolaitoksen ylilääkärinä Sahi toimi sivutoimisesti vuosina 1977–1985 ja päätoimisesti vuosina 1985–1996. Puolustusvoimien ylilääkäriksi Pääesikuntaan Sahi nimitettiin 1. kesäkuuta 1996 lukien. Tästä virasta hän jäi eläkkeelle 1. syyskuuta 2003 lukien. Sahin johdolla Suomen puolustusvoimat järjesti sotilaslääketieteen maailman kongressin Espoon Dipolissa vuonna 2000, Sahi toimi tähän liittyen kongressin taustajärjestön, International Committee of Military Medicinen (ICMM), presidenttinä 2000-2002 ja varapresidenttinä 1998-2000 ja 2002-2004; hänet kutsuttiin järjestön kunniapuheenjohtajaksi 2004.

Toiminta siviilissäMuokkaa

Sahin huomattavimmat luottamustoimet ovat kirkollisessa maallikkotoiminnassa. Kotiseurakuntansa Kannelmäen seurakuntaneuvoston jäseneksi hän tuli vuonna 1979 samoin kuin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi. Molemmissa hän on toiminut myös varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan tehtävissä. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokouksen jäseneksi hänet valittiin ensi kerran vuonna 1988 ja menossa on seitsemäs nelivuotiskausi 2012–2016. Vuodesta 1996 lähtien hän on toiminut kirkolliskokouksen varapuheenjohtajana. Hän on kuulunut myös Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon vuodesta 2004 ja toiminut sen puheenjohtajana.

Sahin jo nuorena alkanut liikuntaharrastus on johtanut myös useihin luottamustehtäviin urheilun, etenkin kuntoliikunnan alueella. Tämä on jatkunut myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Sahi on toiminut muun muassa Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen hallituksen jäsenenä, yleisurheilun 1994 EM-kisojen lääkintävaliokunnan jäsenenä ja kisakylän ylilääkärinä, Suomen Kuntoliikuntaliiton puheenjohtajana, Suomen Liikunnan ja Urheilun hallituksen jäsenenä, yleisurheilun 2005 MM-kisojen lääkintävaliokunnan jäsenenä ja kisakylän ylilääkärinä sekä Suomen Kunto ja Virkistys Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Sahi on toiminut myös Yrjö Jahnssonin säätiön tutkimussihteerinä ja tutkimusjohtajana, Suomen Lääkintäupseeriliiton Sotilaslääketieteellisen Aikakauslehden toimitussihteerinä ja päätoimittajana, Terveydenhuoltolääkärit ry:n sihteerinä, Helsingin yliopiston alumnit ry:n puheenjohtajana sekä Harvard Club of Finlandin hallituksen jäsenenä.

Sahi on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti (vuodesta 1978) ja hän on toiminut myös vierailevana tutkijana Harvardin yliopistossa, Yhdysvalloissa, ja vierailevana professorina Albertan yliopistossa, Kanadan Edmontonissa.

HuomionosoituksaetMuokkaa

Sahille on myönnetty seuraavat kunniamerkit: Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkki, Vapaudenristin Ritarikunnan 1. lk:n Vapaudenristi, Sotilasansiomitali, Sotainvalidien ansioristi, Rajavartiolaitoksen ansioristi, Väestönsuojelun 1 lk:n ansiomitali, Viron puolustusvoimien ansiomitali, Suomen Lääkintäupseeriliiton ansiomerkki, Maanpuolustusmitali, Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi, Rintamaveteraaniliiton kunniaristi ja Hämäläis-Osakunnan kunniamerkki. Sahi on kutsuttu kunniajäseneksi Suomen Lääkintäupseeriliitossa, Suomen Urheilulääkäriyhdistyksessä ja Harvard Club of Finlandissa sekä kunniapuheenjohtajaksi International Committee of Military Medicinessä (ICMM) ja Suomen Kuntoliikuntaliitossa.

LähteetMuokkaa