Erikoisupseeri

Erikoisupseerit ovat Suomen puolustusvoimissa upseereihin kuuluva henkilöstöryhmä, joka suorittaa yleensä akateemista erikoiskoulutusta vaativia tehtäviä. Puolustusvoimat rekrytoi erikoisupseerit yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneina ja alansa työkokemusta hankkineina. Puolustusvoimat järjestää erikoisupseereille sotilasalan tehtävissä tarvittavaa täydennyskoulutusta. Erikoisupseerien sotilasarvot vaihtelevat luutnantista kenraalimajuriin.

Erikoisupseereja palvelee seuraavilla erikoisaloilla: lääkintä, eläinlääkintä, farmasia, musiikki, talous ja tekninen ala.

Erikoisupseerien tehtäviäMuokkaa

Farmasia-alan ja talousalan erikoisupseerit ovat erittäin harvinaisia ja palvelevat esikunnissa huollon tehtävissä. Musiikkialan erikoisupseerit toimivat sotilassoittokuntien sotilaskapellimestareina ja ovat suorittaneet yleensä musiikin maisterin (tai vastaavan aikaisemman) tutkinnon.

Lääkintäalan erikoisupseerit palvelevat tyypillisesti varuskuntasairaalassa lääkäreinä tai hammaslääkäreinä. Heidän koulutuksenaan on yleensä lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä myöhemmin mahdollisesti tohtorin tutkinto tai jokin erikoislääkärin pätevyys. Eläinlääkintäupseerit keskittyvät, Niinisalon pieneläinklinikkaa lukuun ottamatta, lähinnä ympäristöterveydenhuoltoon. Lääkintäreserviupseerikurssi Huoltokoulutuskeskuksessa Lahdessa kouluttaa reservin lääkintä- ja eläinlääkintäupseereita terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä.

Teknikkoupseerit ja insinööriupseerit ovat ehkä tavanomaisin erikoisupseeriryhmä. He suorittavat lukuisia eri tehtäviä Puolustusvoimien teknisillä aloilla. Teknikkoupseerit ovat häviävä ryhmä, sillä uusia teknikoita ei enää kouluteta. Insinööriupseeri on taustaltaan yleensä joko insinööri, insinööri (AMK) tai diplomi-insinööri. Lisäksi osa insinööriupseereista on suorittanut tieteellisen jatkotutkinnon (lisensiaatti tai tohtori)lähde?. Insinöörieverstiluutnantin arvoon sekä sitä ylempiin sotilasarvoihin ylennyskelpoisuuden saavuttamiseksi vaaditaan tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai insinöörin ylempi AMK-tutkinto.lähde? Insinööriupseereja ei nykyään kouluteta reserviin kuin yksittäistapauksissa.

Erikoisupseerien tehtävät eivät yleensä riipu heidän sotilasarvostaan, ja heidän ylennyksensä tapahtuvat usein virkaiän mukaan. Tyypillinen eroamisikään mennessä saavutettava arvo on everstiluutnantti. Vain ylimpään johtoon siirtyvät erikoisupseerit ylennetään eversteiksi. Tyypillisesti Puolustusvoimien ylilääkäri ja ‑insinööri kuuluvat kenraalikuntaan ja ylikapellimestari on musiikkieverstiluutnantti tai ‑eversti. Viime aikoina erikoisupseereita on alettu jatkokouluttaa puolustusvoimien tarpeen mukaan esiupseerikurssilla ja toimialapäällikkökurssilla sekä yleisesikuntaupseerikurssilla.

EläinlääkintäalaMuokkaa

Eläinlääkintäalalla erikoisupseerit toimivat eläinlääkärin tehtävissä. Puolustusvoimien ylieläinlääkäri on ollut yleensä everstin arvoinen.

Tekninen alaMuokkaa

Teknisellä alalla on palvellut muun muassa teknikkoluutnantteja, teknikkoyliluutnantteja ja teknikkokapteeneja. Insinööriluutnantit, ‑yliluutnantit, ‑kapteenit ja ‑majurit voivat olla insinöörejä tai diplomi-insinöörejä, mutta insinöörieverstiluutnantin tulee olla insinööri YAMK tai diplomi-insinööri.

EtikettiMuokkaa

Erikoisupseeri käyttää sotilasarvonaan erikoisliitteellään varustettua tavanomaista arvoa (esimerkiksi insinööriyliluutnantti, musiikkimajuri), mutta häntä puhutellaan pelkällä arvolla ilman etuliitettä (herra yliluutnantti, rouva majuri).

Erikoisupseereja tehtävältään ja koulutukseltaan muistuttavat sotilaspapit, jotka eivät kuitenkaan muodollisesti ole upseereja.

Katso myösMuokkaa