Tilus on kiinteistön rajoista riippumaton yhtenäinen maa- tai vesialue, joka voidaan selvästi erottaa ympäröivistä alueista. Erottaminen voi perustua alueen laatuun, käyttöön tai käyttömahdollisuuteen.[1] Tilus voi muodostua tontista, pellosta, niitystä, kalliosta, suosta, järvestä tai muusta vastaavasta, mutta vain yhdestä tällaisesta lajista. Tiluksen rajana voi toimia aita, puro, tie, kiinteistön raja tai muu sellainen erottava tekijä.[2]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Factum, Weilin+Göös 2003–2005.
  2. Otavan iso tietosanakirja, Otava 1960–1965.