Tilastokirjasto

Tilastokeskuksen kirjasto Helsingissä

Tilastokirjasto on Tilastokeskuksen yhteydessä toimiva tilastotiedon hankintaan ja tietopalveluun erikoistunut kirjasto. Se on kaikille avoin erikoiskirjasto, joka sijaitsee Tilastokeskuksen tiloissa Helsingissä Kalasataman metroaseman läheisyydessä.

Tilastokeskus Kalasataman metroaseman suunnasta.

Historia muokkaa

Tilastoviraston ensimmäinen päällikkö Venäjän vallan alaisuudessa oli Gabriel Rein. Rein keräsi kirjastoa jo ennen viraston perustamista. Hän vaihtoi julkaisuja muiden sekä kotimaisten että ulkomaisten tilastontuottajien kanssa. Kirjaston kokoelmasta on todisteena kirje, joka on päivätty 22. toukokuuta 1865. Siinä on mukana kirjaston kokoelmiin liitettäväksi tarkoitettu painojulkaisu Kongl. Maj:ts Befallingshafvandes Femårsberättelser för åren 1856–1860. Suomen tilastovirasto (nyk. Tilastokeskus) perustettiin 4. lokakuuta 1865.

1860-luvun lopussa julkaisuja vaihdettiin Pietarin tilastollisen keskustoimikunnan ja useiden Venäjän kuvernementtien tilastoelinten sekä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Preussin, Saksin, Unkarin, Alankomaiden, Belgian, Ranskan, Italian ja Britannian kanssa. Vuonna 1903 kirjastossa oli jo 6 700 nidettä, joista noin 300 oli suomeksi, 1 800 ruotsiksi, 520 venäjäksi ja muilla slaavilaisilla kielillä sekä 4 080 nidettä muilla kielillä.

Ensimmäinen kirjastonhoitajan virka perustettiin vuonna 1921. Kirjasto on toiminut tilastoviraston yhteydessä seuraavissa toimipaikoissa: Senaatintalo (Ritarikatu) 1865–1912, Unioninkatu 26 ja Eteläinen Esplanadikatu (nyk. Eteläesplanadi) 1912–1952, kirjaston ja arkiston evakko Eurajoelle 1944 huhtikuu – 1945 tammikuu, Annankatu 44 (nyk. Antinkatu 1) 1952–1993, Työpajankatu 13 vuodesta 1994 alkaen.

Tilastokirjasto nimitettiin tilastoalan tieteelliseksi keskuskirjastoksi vuonna 1982. Valtioneuvoston päätös tieteellisistä keskuskirjastoista (719/1972) kumottiin vuonna 2004, jolloin Tilastokirjaston ja yhdeksän muun tieteellisen kirjaston keskuskirjastostatus lakkasi. Tilastokirjasto jatkaa tilastoalan kansallisena keskuskirjastona. Se on osa Suomen erikoiskirjastojen verkostoa.

Kokoelmat muokkaa

Tilastokirjastossa on Tilastokeskuksen (ja sen edeltäjän Tilastollisen päätoimiston) kaikki julkaisut vuodesta 1865 lähtien. Tilastokirjasto on Suomen virallisen tilaston (SVT) tallekirjasto. Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa on digitoitu, ja ne ovat vapaasti käytettävissä Doria-julkaisuarkistossa. Lisäksi kokoelmissa on muita julkishallinnon viranomaisten tilastoja sekä elinkeinoelämän ja toimialajärjestöjen tilastoja.

Ulkomaisten tilastojen kokoelmaan kuuluu eri maiden virallisia tilastoja 1800-luvulta lähtien. Kokoelmissa on myös kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen tilastoja, muun muassa Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin tilastojulkaisuja sekä keskeisten kansainvälisten järjestöjen kuten YK:n, OECD:n, IMF:n ja Maailmanpankin tilastoja.

Tilastojen lisäksi kokoelmissa on tietokirjallisuutta erityisesti tilastotieteen, kansantaloustieteen ja väestötieteen aloilta. Kirjaston tiloissa on käytettävissä sanoma- ja aikakauslehtiä, joista osa on myös elektronisessa muodossa.

Tilastokirjaston yhteydessä toimii Tilastokeskuksen arkisto. Arkistossa on Tilastokeskuksen tuottamien tilastojen alkuperäisaineistoja sekä julkaisemattomia tauluaineistoja.

Palvelut muokkaa

Tilastokirjaston tiloissa asiakkaiden käytettävissä on painettujen ja elektronisten aineistojen kokoelmia, kuten Tilastokeskuksen tietokantoja. Arkistoaineistoa voi käyttää kirjaston lukusalissa. Kirjastossa on kaikille avoin langaton verkko, asiakaskoneita, lukupaikkoja ja työskentelytilaa. Kirjasto tarjoaa lainaus-, kaukolaina-, neuvonta- ja tietopalveluja kaikille asiakkaille. Tilastokirjasto on mukana kansallisessa Finna-tiedonhakupalvelussa, jonka kautta kirjaston aineistot löytyvät.

Sijainti muokkaa

Tilastokirjasto sijaitsee Tilastokeskuksen tiloissa osoitteessa Työpajankatu 13. Kirjasto on avoinna sopimuksen mukaan.

Lähteet muokkaa