Themistios (317 – n. 387) oli kreikkalainen valtiomies, reetori ja filosofi. Hän syntyi Paflagoniassa ja opetti Konstantinopolissa, jossa hän pysyi suurimman osan elämäänsä lukuun ottamatta lyhyttä vierailua Roomassa.

Vaikka Themistios oli pakana, hänet valittiin Constantius II:n senaattiin vuonna 355. Hän toimi Konstantinopolin prefektinä vuonna 384 Theodosius I:n nimittämänä. Hänen tulkintansa Aristoteleen teoksista Toinen analytiikka, Fysiikka ja Sielusta ovat arvokkaita, mutta hänen puheensa, joissa hän ylistää aikansa keisareita ja vertaa heitä Platonin ihannefilosofiin ja jopa ihannefilosofin ideaan, ovat nöyristeleviä ja vailla suurta arvoa.kenen mukaan?

Themistios kirjoitti omat tulkintansa myös Aristoteleen teoksesta Taivaasta sekä Metafysiikan ensimmäisestä kirjasta, mutta ne ovat säilyneet ainoastaan hepreankielisinä versioina.

Filosofiassa Themistios oli eklektikko, eli hän yhdisteli erilaisia aikaisempia filosofioita. Hän katsoi, että Platon ja Aristoteles olivat samaa mieltä kaikissa oleellisissa asioissa, että Jumala on antanut ihmisille vapauden valita sellaisen palvonnan muodon, joka heitä itseään miellyttää, ja että kristinusko ja hellenismi ovat lähinnä yhden ja saman universaalin uskonnon kaksi eri muotoa.