The Party’s Over: Oil, War, and the Fate of Industrial Societies

kirja

The Party’s Over: Oil, War, and the Fate of Industrial Societies on Richard Heinbergin kirjoittama englanninkielinen tietokirja, joka toimii johdantona öljyhuippua ja maaöljyn ehtymista koskeviin kysymyksiin.

The Party’s Over: Oil, War, and the Fate of Industrial Societies
Alkuperäisteos
Kirjailija Richard Heinberg
Kustantaja New Society Publishers
Julkaistu 2003
ISBN 0-86571-482-7[1]
Löydä lisää kirjojaKirjallisuuden teemasivulta

Sisältö muokkaa

Heinbergin kirjan tärkeimmät viestit voidaan tiivistää seuraaviin viiteen kohtaan:

Heinberg selostaa tiivistetysti ekologian ja termodynamiikan peruskäsitteistöä, jota hän soveltaa länsimaiden historiaan. Hän esittelee keinoja, joilla ihmiskunta on ottanut käyttöönsä enemmän energiaa ja siten nostanut ympäristön kykyä elättää suurempaa ihmispopulaatiota. Näihin keinoihin kuuluvat ekologisten lokeroiden valtaaminen (takeover), työkalujen käyttö, toimintapiirin laajentaminen sekä uusiutumattomien luonnonvarojen kuluttaminen (drawdown). Kyseiset käsitteet hän on lainannut William R. Cattonin teoksesta Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change. Heinberg käsittelee myös kolonialismia ja orjuutta energian talteenoton ja hyödyntämisen näkökulmasta. Cattonin teoksen lisäksi Heinberg hyödyntää Joseph Tainterin kirjaa Kuinka yhteiskunnat romahtavat (1988). Tainterin pääteoria on, että kompleksiset yhteiskunnat romahtavat, koska ”niiden keinot energian talteenottamiseksi ovat alisteisia alenevan rajahyödyn laille”.

Tämän jälkeen Heinberg käsittelee fossiilisten polttoaineiden[2] olennaista roolia teollistumisen ja kapitalismin historiassa sekä käy läpi niitä syitä, miksi monet geologit ja energia-alan asiantuntijat uskovat maailman öljyntuotannon olevan lähellä tuotantohuippua. Hän arvioi myös vaihtoehtoisten energiamuotojen mahdollisuuksia korvata fossiilisia polttoaineita, kysyen humoristisesti: ”Voivatko juhlat jatkua?” Heinberg ei suhtaudu asiaan optimistisesti vaan tuo esille niitä vakavia ongelmia, jotka todennäköisesti seuraavat halvan energian loppumisesta. Kirjan lopussa hän antaa käytännöllisiä ohjeita lukijoille siitä, kuinka reagoida halvan öljyn loppumisen aikakauteen.

Kirjan toteuttamiseen Heinberg sai apua kolmelta öljygeologilta, joihin kuuluivat ASPO -yhdistyksen perustaja Colin Campbell, Jean Laherrere ja Walter Youngquist. Colin Campbell myös osallistui teoksen esipuheen kirjoittamiseen, ja Heinberg viittaa hänen tutkimuksiinsa tekstissä. Lisäksi Heinberg siteeraa Michael C. Lynchiä, Bjørn Lomborgia ja Richard C. Duncania osoittaen samalla heille arvostustaan.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  • The Party's Over: Oil, War, and the Fate of Industrial Societies. Gabriola Island, British Columbia: New Society Publishers, 2003. ISBN 0-86571-482-7 (Toinen, uudistettu laitos 2005.)

Viitteet muokkaa

  1. The Party's Over: Oil, War and The Fate of Industrial Societies researchgate.net. Viitattu 24.9.2022.
  2. Lanchester, John: Warmer, Warmer. London Review of Books, nro 29:6, 22. maaliskuuta 2007.

Aiheesta muualla muokkaa