Tentti

osaamista mittaava testi

Tentti on arviointitapa, jonka tarkoitus on mitata vastaajan (usein oppilaan) tietoja, taitoja, kykyjä tai uskomuksia. Tentti ymmärretään usein arkikielessä akateemisena tenttinä mutta voidaan määritellä yleisempänä käsitteenä, joka kattaa keinotekoiset, murretut, mallintavat sekä luonnolliset tentit.[1]

Tenttitilaisuus

Keinotekoisuus ja autenttisuus muokkaa

Tenttejä voidaan tarkastella niiden keinotekoisuuden tai autenttisuuden mukaan, kuten seuraavat neljä tenttityyppiä havainnollistavat.

Keinotekoinen tentti muokkaa

Keinotekoiset tentit ovat rakennettujaselvennä tilanteita, jotka eivät rakenteellisestiselvennä vastaa todellista elämää. Tämä on vanhin tenttimuoto, jota on käytetty Kiinassa jo 500-luvulla. Muinoin ulkoa opetteluaselvennä mittaava tentti oli hyvinkin tarpeen, sillä tietoa ei voinut helposti muuten säilöä kuin ihmisten muistissa. Ulkoa oppimista mittaava keinotekoinen tentti ei välttämättä ole nykyisessä tietoyhteiskunnassa enää kaikkein soveltuvin tenttimismuoto.[1]

Akateeminen tentti on esimerkki keinotekoisesta tentistä.

Murrettu tentti muokkaa

Mitä enemmän tentin toimintarakennetta murretaanselvennä, sitä enemmän se alkaa muistuttaa todellista elämää mallintavaa tenttiä. Jos tentillä ei kuitenkaan ole muuta käyttötarkoitusta itse tenttimisen lisäksi, on se edelleen kuitenkin keinotekoinen.[1]

Mallintava tentti muokkaa

Mallintava tai simuloiva tentti on todellisuutta jäljittelevä tentti, jossa ei kuitenkaan ole todellista tulosvastuutaselvennä. Mallintava tentti jäljittelee luonnollista tilannetta ja luonnollista tenttiä. Harjoittelua voidaan pitää eräänä mallintavan tentin muotona, jossa arviointi muuttuu loppuarvioinnista jatkuvaksi prosessiksi.[1]

Produktisuuntautuneessa tentissä arvioidaan oppilaan tuottamaa tuotetta, kun taas prosessisuuntautuneessa tentissä arvioidaan oppilaan työskentelyä, valintoja ja perusteluja.[1]

Simulointia käytetään sellaisten tilanteiden harjoitteluun, joiden todellinen toteuttaminen on joko vaarallista tai muuten kustannustehotonta. Virtuaalitodellisuus tarjoaa nykyisin varsin laajoja mahdollisuuksia simulointiin.[1]

Luonnollinen tentti muokkaa

Luonnollinen eli autenttinen tentti tarkoittaa aidon alalle ominaisen ongelman ratkaisua todellisessa suoritustilanteessa. Luonnolliseen tenttiin kuuluu myös todellinen tulosvastuu ongelman ratkaisusta.[1]

Erityisiä tenttimuotoja muokkaa

Akateeminen tentti muokkaa

Pääartikkeli: Akateeminen tentti

Akateemisessa tentissä testataan opiskelijan taitoja akateemisen kurssin aihealueesta.

Diagnostinen tentti muokkaa

Pääartikkeli: Diagnostinen tentti

Diagnostisessa tentissä mitataan opiskelijan osaamistasoa opetusprosessin alussa.

Verkkotentti muokkaa

Verkkotentti on tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä, yleensä muualla kuin koulussa. Tenttiä tehdessä on sallittua käyttää lähdemateriaaleja. Tenttitehtävien laatimisessa on otettava verkkotentin erityispiirteet huomioon ja kysymysten on oltava riittävän laajoja ja soveltavia. Tyypillisesti verkkotentti avautuu ennalta sovittuna hetkenä ja opiskelijalla on rajattu aika lähettää tenttivastauksensa joko oppimisen hallintajärjestelmän kautta tai sähköpostitse.

Akvaariotentti muokkaa

Akvaariotentti on tentti, jossa mahdolliset tenttikysymykset annetaan etukäteen tenttijälle valmistautumista varten. Mahdollisia tenttikysymyksiä on huomattavasti enemmän kuin mitä varsinaiseen tenttiin tulee mukaan. Esimerkiksi annetaan 20 kysymystä, joista tenttiin tulee 4. Tentissä on osattava vastata kaikkiin neljään kysymykseen. Akvaariotentti suoritetaan etänä ilman valvontaa. Tenttivastausta kontrolloidaan plagioinninpaljastuksella.lähde?

Katso myös muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Tentti.

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

  1. a b c d e f g Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö: Millaisia tenttimuotoja opettaja voi hyödyntää? Arvioinnin ABC. Viitattu 8.7.2010. (suomeksi)
Tämä koulutukseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.