Avaa päävalikko

Huoltopalvelu (ennen taloushuolto) on yksi armeijan huoltojoukkojen tehtävistä. Huoltopalveluun kuuluu elintarvikkeiden täydennys, vesihuolto, ruoan valmistus ja jakaminen sekä muonituskaluston, vaatetuksen ja majoituskaluston täydentäminen, kunnossapito ja evakuointi. Huoltopalvelu vastaa myös rahaliikenteestä, kenttäpostista sekä kaatuneiden huollosta.

Huoltopalveluihin kuuluuMuokkaa

  • Muonitus
  • Vesihuolto
  • Kenttähygienia
  • Vaatetusmateriaalin jako ja -vaihto
  • Sotilaskoti- ja kanttiinitoiminta
  • Kaatuneiden huolto
  • Kenttäposti
  • Maksuliikenne
  • Materiaalikirjanpito
  • Tilanhallinta

Toiminta kenttäolosuhteissaMuokkaa

Kenttäolosuhteissa huoltopalveluryhmä huoltopalvelu-upseerin/aliupseerin johdolla perustaa muonituspaikan (MP) jossa valmistetaan ruoka. Vääpeli tai huoltopalvelu-upseeri/aliupseeri järjestää ruoan toimittamisen sovittuun paikkaan, josta huollettavat joukkueet sen noutavat. Samalla huolehditaan joukkueen vaatetuksen ja majoitusvälineiden kunnossapidosta ja vaihdosta. Yksikön kirjuri huolehtii kenttäpostin jakamisesta ruoan noudon yhteydessä. Lämmin ateria pyritään toimittamaan kahdesti vuorokaudessa ja kriisitilanteessa taataan yksi lämmin ateria päivässä. Kunkin päivän kuivamuona jaetaan edellisenä päivänä päivällisen yhteydessä. Määrävahvuuksien mukaan yksittäisellä taistelijalla on ruokaa vuorokaudeksi, komppanialla riittää elintarvikkeita kahdeksi vuorokaudeksi ilman huoltoa ja pataljoonalla riittää elintarvikkeita kolmeksi vuorokaudeksi ilman että se saa huoltoa ylempää.

Huoltopalveluryhmä vastaa myös talousveden hankinnasta. Muonitusryhmä kuluttaa vettä noin 600 litraa vuorokaudessa. Hygienia-aliupseeri vastaa kenttähygienian toteutumisesta.

Huoltoryhmä noutaa elintarvike- ja vaatetäydennyksen pataljoonan huoltojoukkueen perustamasta elintarvikkeiden jakopaikasta (ejp). Samalla kaatuneet evakuoidaan pataljoonassa sijaitsevaan kaatuneiden kokoamispaikkaan.

Pataljoonan huoltojoukkue noutaa täydennyksen prikaatin huoltokeskukseen (HK) sijoitetuista elintarvikkeiden- ja vaatetuksen täydennypaikoista. Saapuva ja lähtevä posti vaihdetaan kenttäpostikonttorissa ja kaatuneet toimitetaan kaatuneiden evakuoimispaikkaan (kep).

Prikaatin huoltojoukot noutavat täydennyksen armeijakunnan huoltokeskukseen sijoitetusta talouskenttävarastosta (talkvar). Posti toimitetaan keskuskenttäpostikonttoriin ja kaatuneet edelleen kaatuneiden evakuoimiskeskukseen (kek). Talouskenttävarastoa täydennetään kiinteiltä varikoilta ja kaupan keskusliikkeiden varastoista.