Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(Ohjattu sivulta Talous- ja sosiaalikomitea)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on Euroopan unionin toimielin. Komitean rooli EU:n päätöksenteossa on epäpoliittinen ja neuvoa-antava. Komitea koostuu Euroopan talouselämän ja työmarkkinaosapuolien ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajista (työnantajat, työntekijät, ammattiliitot, kuluttajat jne.), jotka voivat talous- ja sosiaalikomitean kautta ilmaista virallisen mielipiteensä EU:n politiikasta.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toimii Jacques Delors-rakennuksessa.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toimii Jacques Delors-rakennuksessa.
Perustettu 1958
Tyyppi Neuvoa-antava toimielin
Sijainti Jacques Delors-rakennus
Bryssel, Belgia
Aiheesta muualla
Sivusto

Komitea voi antaa kolmenlaisia lausuntoja:

  • pakollinen kuuleminen
  • vapaaehtoinen kuuleminen
  • oma-aloitteiset lausunnot

Jäsenet

muokkaa

Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa on 329 jäsentä, jotka ovat jakautuneet EU:n jäsenmaiden kesken siten, että väestöltään suuremmilla mailla on enemmän edustajia.

Jäsenmäärä Valtiot
24 Saksa, Ranska, Italia
21 Puola, Espanja
15 Romania
12 Belgia, Kreikka, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Ruotsi, Tšekki, Unkari, Bulgaria
9 Tanska, Suomi, Irlanti, Liettua, Slovakia, Kroatia
7 Latvia, Slovenia
6 Viro, Luxemburg, Kypros
5 Malta

Jäsenet jaetaan edelleen kolmeen tai neljään ryhmään:

  • ryhmä I: työnantajat
  • ryhmä II: työntekijät
  • ryhmä III: moninaista Eurooppaa
  • ryhmiin kuulumattomat

Komitean jäsenet ovat jäsenvaltioiden hallitusten esittämiä, mutta työssään täysin poliittisesti riippumattomia. Heidän toimiaikansa on neljä vuotta, ja uudelleennimitys on mahdollinen. Jäsentensä keskuudesta komitea nimeää puheenjohtajan (Kreikan Georges Dassis 2015–2018) ja kaksi varapuheenjohtajaa virkaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Suomalaiset komiteajäsenet organisaatioineen (2015)

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa