Syyttämättäjättämispäätös

Syyttämättäjättämispäätös on syyttäjän tekemä päätös, jättää syyte nostamatta rikoksesta epäiltyä henkilöä vastaan. Päätöksen tapahtumatiedoissa kerrotaan, mitä asiassa on epäilty tapahtuneen tai on tapahtunut. Syyttämättä jätetyn henkilön yhteys tapahtuneeseen kerrotaan lyhyesti, miksi häntä epäiltiin rikoksesta, ja mitä hänen epäiltiin tehneen. Päätöksessä kerrotaan myös, minkä takia rikosta epäiltiin. Tapahtuman tietoja ei saa kirjoittaa rikosta syyksilukevassa muodossa.

Päätöksessä on perusteltava syy syyttämättäjättämiseen. Syitä voivat olla seuraavat:

  • Asiassa ei ole tapahtunut rikosta
  • Epäillystä ei ole riittävää näyttöä
  • Syyteoikeus on vanhentunut
  • Asiassa ei ole syyteoikeutta

Päätös pitää perustella yleiskielellä, eikä siinä saa käyttää ammattisanoja tai harvinaisia vierasperäisiä sanoja. Mitä lievempi epäilty rikos on, sitä lyhyemmät perustelut riittävät.

Syyttäjällä on syytepakko, joten hänen on virkavastuun uhalla nostettava syyte, jos asiassa on tarpeeksi näyttöä. Syyttäjä saa jättää myös syytteen nostamatta, vaikka asiassa olisi tarpeeksi näyttöä rikoksesta. Silloin päätöksessä voi olla kyse joko vähäisyys-, nuoruus-, kohtuus- tai konkurrenssiperusteesta.

LähteetMuokkaa