Syyte on virallisen syyttäjän tuomioistuimessa esittämä vaatimus siitä, että henkilö on tuomittava rangaistukseen (rangaistusvaatimus). Syytteessä yksilöidään se rangaistavaksi säädetty teko, jonka johdosta rangaistusta vaaditaan.

Suomessa syyte sisältyy virallisen syyttäjän tuomioistuimelle osoittamaan haastehakemukseen. Suomessa myös rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on tietyissä tilanteissa syyteoikeus.

Syyte on sitova, eli tuomioistuin ei voi tuomita rangaistusta muusta kuin siitä teosta, joka syytteessä on yksilöity. Kuitenkaan syytteen otsikointi tietyksi rikosnimikkeeksi ei ole sitova. Syytteessä yksilöity syytetyn teko voidaan siis arvioida muuksikin rikokseksi kuin siksi, josta syyttäjä katsoi olevan kyse. Syytettä voidaan myös oikeudenkäynnin aikana muuttaa tietyissä rajoissa. Myös vaihtoehtoisten syytteiden esittäminen on mahdollista.