Sydäntutkimussäätiö

Sydäntutkimussäätiö on keskeinen sydäntutkimuksen tukija Suomessa. Säätiö tukee saamiensa lahjoitusten tuotolla sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja tekee tunnetuksi tutkimustuloksia. Sydäntutkimussäätiöllä on ollut tärkeä rooli suomalaisten sydänsairauksien hoidon kehittämisessä. Sydäntutkimussäätiö jakaa vuosittain uusia apurahoja ja palkintoja, vuonna 2017 yhteensä vajaat kaksi miljoonaa euroa.

Sydäntutkimussäätiön toiminnan päämääränä on sairauksien ennaltaehkäisy ja vähentäminen, hoidon kehittäminen sekä jo sairastuneiden elämän laadun parantaminen Suomessa.

Sydänsairauksien hoidon haasteena ovat uudenlaiset ja muuntuneet sydänsairaudet, jotka ovat seurausta muuttuneista elintavoista ja väestön ikääntymisestä. Tämän vuoksi säätiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myönnettävien apurahojen määrä vuoteen 2020 mennessä.

Sydäntutkimussäätiön puheenjohtaja on kardiologian emeritusprofessori Markku S. Nieminen.

HistoriaMuokkaa

Säätiön perustivat 2.12.1970 kaksi sydänjärjestöä, Sydänsäätiö ja Suomen Sydäntautiliitto, tukemaan sydäntautien tutkimusta ja hoitoa. Tämä oli tärkeä edistysaskel suomalaisen tieteellisen tutkimuksen kannalta.

Perustajilta saatua peruspääomaa, 20 000 markkaa (3 364 euroa), ryhdyttiin kartuttamaan ja vuonna 1974 voitiin myöntää ensimmäiset apurahat. Vuoteen 2016 mennessä säätiön sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kasvanut yli 75 miljoonaan euroon. Sydäntutkimussäätiön 2016 tilikauden ylijäämä oli 3 004 933 euroa. Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat 313 513 euroa ja muita lahjoituksia saatiin 33 187 euroa.

Vuonna 2016 apurahoja myönnettiin 1 658 000 euroa ja monivuotisiin tutkimushankkeisiin 180 000 euroa.

ApurahatMuokkaa

Sydäntutkimussäätiön apurahojen hakuaika on joulu- ja tammikuussa ja ne myönnetään huhtikuussa.

Säätiölle osoitetaan vuosittain yli 200 apurahahakemusta, yhteensä yli yhdeksän miljoonan euron edestä. Tästä summasta noin 75 prosenttia anotaan useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, 10–15 prosenttia post doc -tutkimuksiin ja saman verran väitöskirjatutkimuksiin. Vuosien mittaan hakemukset ovat muuttuneet yksittäisten hakijoiden hakemuksista valtaosaltaan useamman tutkijan tutkimusryhmien hankeapuraha-hakemuksiksi.

PalkinnotMuokkaa

Apurahojen lisäksi säätiö myöntää parittomina vuosina Sydäntutkimuksen suurpalkinnon (20 000 euroa) varttuneemmalle, kokeneelle ja kansainvälisesti tunnustetulle tutkijalle. Palkinto julkistetaan perinteisesti Maailman Sydänpäivänä syyskuussa.

Parillisina vuosina myönnetään nuoren tutkijan Soisalo -palkinto (12 000 euroa) professori Pauli Soisalon muistorahastosta.

Säätiön 35-vuotisjuhlavuotena myönnettiin ensimmäinen tiedonjulkistamispalkinto säätiön sääntöön tieteellisen tutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemisestä. Palkinto jaetaan tarpeen mukaan aika ajoin joko yhdelle tai useammalle henkilölle tai yhteisölle, jotka toiminnallaan ovat palvelleet tieteenalan tulosten poikkeuksellisen merkittävää tunnetuksi tekemistä ja tiedon julkistamista esimerkiksi esitelmöitsijänä, luennoitsijana, tiedottajana, julkaisijana ja/tai tieteellisen tiedon popularisoijana.

SydänAkatemiaMuokkaa

Pääartikkeli: SydänAkatemia

2015 perustettiin SydänAkatemia tiedottamaan Sydäntutkimussäätiön kärkihankkeiden edistymisestä sekä tukemaan säätiön tavoitteita apurahojen määrän kaksinkertaistamisessa.

Kun väestö ikääntyy, sairastavuus siirtyy vanhempiin ikäluokkiin, 60-80 -vuotiaisiin. Tämä ikäluokka tulee siis lähivuosina kasvamaan. Korkean iän ja huonon ennaltaehkäisyn seurauksena sydänongelmat muuttuvat moninaisemmiksi, kun eteisvärinän, sydämen vajaatoiminnan ja jossain määrin myös aorttaläppäsairauksien taustalla on sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja perinnöllinen alttius. Tutkittavaa siis riittää niin sairauden syntymekanismien, syy-seuraussuhteiden kuin hoidonkin osalta.

Ote Sydäntutkimussäätiön tiedotteesta 1.10.2015

LähteetMuokkaa