Suomen matemaattinen yhdistys

Suomen matemaattinen yhdistys ry - Finlands matematiska förening rf on 1868 perustettu matematiikan tutkimusta ja harrastamista edistävä yhdistys. Se on yksi maailman vanhimpia matemaattisia yhdistyksiä.[1] Yhdistyksessä oli vuoden 2014 päättyessä 312 jäsentä.[2] Yhdistyksen tärkein toimintamuoto on matemaattisten tieteellisten esitelmätilaisuuksien järjestämien. Vuosittain yhdistys myöntää Ernst Lindelöf -palkinnon parhaan edellisvuonna valmistuneen matematiikan pro gradu -tutkielman tai diplomityön tekijälle. Yhdistys on viime vuosina jakanut myös matematiikkapalkintoa parillisina vuosina. Yhdistyksen piirissä toimii Valmennusjaosto, joka huolehtii matematiikan koululaiskilpailutoimintaan liittyvästä valmennuksesta ja Suomen osallistumisesta Kansainvälisiin matematiikkaolympialaisiin.[3]

Suomen matemaattinen yhdistys
Finlands matematiska förening
Perustettu 1868
Tyyppi tieteellinen yhdistys
Jäsenet runsas 300
Puheenjohtaja prof. Eero Saksman
Kattojärjestö European Mathematical Society (EMS); European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS); International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM); Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
Jäsenlehti Eukleides
Aiheesta muualla
Sivusto

Historia Muokkaa

Suomen matemaattisen yhdistyksen perustava kokous oli 20.11.1868. Keskeinen syy seuran perustamiseen oli vuonna 1852 tapahtunut Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston eli Helsingin yliopiston ylioppilasosakuntien lakkauttaminen (joksikin vuodeksi) ja niiden korvaaminen oppiainepohjaisilla yhdistyksillä. Matemaattisen yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli tuolloin Suomen ainoa matematiikan professori Lorenz Lindelöf. Jäseniä oli muutama kymmenen, pääasiassa varttuneempia opiskelijoita. Kokouksia pidettiin kerran kuussa muun muassa vuonna 1870 valmistuneessa Ylioppilastalossa. Yhdistyksen toiminnassa oli 1800-luvulla joitakin muutaman vuoden katkoja, mutta etenkin Ernst Lindelöfin pitkän sihteeri- ja puheenjohtajakauden aikana 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä toiminta vakiintui. [1][4]

Julkaisuja Muokkaa

Yhdistys julkaisee matematiikan tiedotuslehteä Eukleides. Yhdessä Suomen Fyysikkoseuran ja Fysikersamfundet i Finlandin kanssa yhdistys julkaisee myös fysiikan ja matematiikan aikakauslehteä Arkhimedes. Myös matematiikan koululaisverkkolehti Solmu on löyhästi sidoksissa Suomen matemaattiseen yhdistykseen.

Tapahtumia Muokkaa

Joka toinen vuosi yhdistys järjestää Matematiikan päivät -tapahtuman, joka toimii tapaamispaikkana suomalaisille matemaatikoille, matematiikan opettajille ja opiskelijoille. Päivät järjestetään yhteistyössä jonkin yliopiston kanssa yleensä niin, että joka toinen kerta tapahtuma on pääkaupunkiseudulla ja joka toinen kerta muualla Suomessa. Nimi Matematiikan päivät otettiin käyttöön vuonna 1998; sitä ennen päivät oli järjestetty nimellä Matemaatikkopäivät. Ensimmäiset Matemaatikkopäivät pidettiin vuonna 1963 Helsingissä.[5] Viimeksi Matematiikan päivät järjestettiin Turun yliopistossa tammikuun alussa 2016.[6]

Lähteet Muokkaa

  1. a b Seppälä, Mika: Katkelmia Suomen Matemaattisen Yhdistyksen historiasta. Arkhimedes, 1985, nro 4, s. 231–236.
  2. Kekkonen, Hanne: Suomen matemaattisen yhdistyksen vuosikokous 17.3.2015. Arkhimedes, 2015, nro 2, s. 4–5.
  3. Matematiikkakilpailut ja olympiavalmennus matematiikkakilpailut.fi. Viitattu 5.4.2016.
  4. Elfving, Gustav: The History of Mathematics in Finland 1828–1918, s. 68–69. Suomen Tiedeseura, 1981. ISBN 951-653-098-2.
  5. Nevanlinna, Olavi; Kivelä, Simo K.: Matemaatikkopäivät Otaniemessä 3.–5.1.1983. Arkhimedes, 1983, nro 1, s. 71.
  6. Mathdays 2016 math.utu.fi. Viitattu 3.4.2016.

Aiheesta muualla Muokkaa