Suomen Atlantti-Seura

suomalainen kansalaisjärjestö

Suomen Atlantti-Seura ry (ruots. Finlands Atlantsällskap rf, engl. Atlantic Council of Finland) on avoin ja puoluepoliittisesti riippumaton suomalainen kansalaisjärjestö. Sääntöjensä mukaan seura edistää "euro-atlanttista, erityisesti Natoon ja Euroopan unioniin liittyvää ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua, tutkimusta ja koulutusta Suomessa". Seura toimii kohtaamispaikkana ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneille suomalaisille. Se tarjoaa foorumin transatlanttisten kysymysten käsittelylle Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista aiheista sekä harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa. Suomen Atlantti-Seura on perustettu 16. joulukuuta 1999. Järjestön puheenjohtaja on Liisa Jaakonsaari.

OrganisaatioMuokkaa

Suomen Atlantti-Seuralla on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, hallitus ja pääsihteeri. Suomen Atlantti-Seuran puheenjohtajana toimii ministeri Liisa Jaakonsaari ja varapuheenjohtajina ministeri Pertti Salolainen sekä EU- ja ulkopolitiikan asiantuntija Jari Haapiainen. Seuran pääsihteerinä toimii VTM Terhi Suominen.

Suomen Atlantti-Seuran vuoden 2022 hallituksen jäseniä ovat ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Piritta Asunmaa, Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtaja, everstiluutnantti Niclas L. von Bonsdorff, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, professori Tuomas Forsberg, kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Atte Harjanne, puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö Janne Kuusela, Kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll, Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Laura Saarikoski, TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkunen ja toimitusjohtaja Stefan Wallin.

Suomen Atlantti-Seuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi ministeri Jaakko Iloniemi (1999–2001). Häntä seurasivat tehtävässä ministeri Paavo Rantanen (2002–2004) ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn johtaja, tohtori Risto E. J. Penttilä (2005–2008). Ministeri Liisa Jaakonsaari on toiminut seuran puheenjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Suomen Atlantti-Seura on kutsunut kunniapuheenjohtajikseen ministeri Jaakko Iloniemen ja ministeri Paavo Rantasen.

PuheenjohtajatMuokkaa

JäsenetMuokkaa

Suomen Atlantti-Seurassa on yli tuhat jäsentä. Eri yhteiskunnan aloja edustavaa jäsenkuntaa yhdistää kiinnostus transatlanttisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin. Seuralla on alle 35-vuotiaille jäsenilleen Suomen Atlantti-Seuran Nuoret -verkosto, johon kuuluu noin 150 nuorta.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kansainvälinen toimintaMuokkaa

Suomen Atlantti-Seura on Atlantic Treaty Associationin (ATA) jäsen. ATA on 37 kansallisen Atlantti-Seuran sateenvarjojärjestö, joka on perustettu vuonna 1954. ATAn varsinaisia jäseniä ovat Naton jäsenmaiden Atlantti-Seurat ja liitännäisjäseniä Naton rauhankumppanuusmaiden Atlantti-Seurat. Suomen Atlantti-Seurasta tuli liitännäisjäsen Budapestissä vuonna 2000 järjestetyssä ATAn 46. yleiskokouksessa. Suomen Atlantti-Seura osallistuu aktiivisesti kansainväliseen ATA-verkoston toimintaan ja muiden Atlantti-Seurojen järjestämiin tapahtumiin. ATAn sihteeristö sijaitsee Brysselissä ja sen puheenjohtajana toimii Jim Townsend, joka on mm. entinen Yhdysvaltain apulaispuolustusministerin sijainen.

Aiheesta muuallaMuokkaa