Avaa päävalikko

Suojausluokitus on sähkölaitteiden neliportainen turvallisuusluokitus. Luokan 0 laitteet ovat peruseristettyjä. Luokan I laitteet ovat suojamaadoitettuja. Niissä mahdollisessa vikatilanteessa kuoreen tullut virta menee suojajohdinta pitkin maahan ja seurauksena sulakkeen tulee palaa. Luokan II laitteet ovat suojaeristettyjä. Suojaeristys tarkoittaa sitä, että laitteissa on ikään kuin kaksinkertainen kuori ja jännitteiset osat ovat kaikki sisemmän kuoren alla. Näissä laitteissa sähköiskun vaara rajoittuu vialliseen johtimeen. Toisen eristyksen pettäessä toinen suojaa käyttäjää. Turvallisimpia laitteita ovat suojausluokan III suojajännitteiset laitteet. Niissä verkkovirran jännite on muuntajalla alennettu vaarattomalle tasolle, yleensä alle 25 volttiin. Lisäksi yksi suojausmenetelmä on suojaerotusmuuntaja. Siinä korjattava tai koestettava laite on galvaanisesti erotettu ensiökäämistä, jolloin sähköiskua ei voi saada maan kautta.

Luokka 0Muokkaa

Luokkaan 0 kuuluvat sähkölaitteet ovat ns. peruseristettyjä. Ne kytketään pistorasiaan maadoittamattomalla (tavallisella) pistokkeella. Peruseristys suojaa käyttäjää laitteen jännitteisiltä osilta. Suojaus perustuu eristyksen ja koteloinnin lisäksi siihen, että käyttöympäristön materiaalit ovat sähköisesti eristäviä eikä maapotentiaalia ole. Juuri tämän takia 0-luokan pistorasiaa ei saa asentaa neljää metriä lähemmäs I-luokan pistorasiaa. Tällöin ei voi saada sähköiskua, vaikka rungossa olisikin vikatilanteessa jännite. Koska suojaus perustuu maapotentiaalin puuttumiseen, ei 0-luokan pistotulppaa saa muokata niin, että se sopisi I-luokan pistorasiaan. 0-luokan pistotulppaa ei saa myöskään vaihtaa I-luokan pistotulppaan. Tällöin maapotentiaali on olemassa ja käyttö vikatilanteessa on vaarallista. Vanhemmissa asunnoissa on vielä runsaasti maadoittamattomia pistorasioita ja vain niihin sopivia peruseristettyjä sähkölaitteita (esimerkiksi pöytä-, seinä- ja jalkalamppuja). Uusiin asennuksiin ei saa enää laittaa 0-luokan pistorasiaa.

Luokka IMuokkaa

Suojamaadoitetulla pistotulpalla varustetut sähkölaitteet kuuluvat suojausluokkaan I. Vikatapauksessa laitteen kuori voi tulla jännitteiseksi, mutta suojamaadoitetun laitteen kosketeltavat metalliosat on kytketty suojajohtimen kautta maadoitukseen. Näin laite ei ole enää vaarallinen, sillä vikavirta kulkee suojajohdinta (nk. PE-johdinta) pitkin maahan ja seurauksena on sulakkeen palaminen. Suojauksen toimivuuden ehtona on, että suojamaadoituspiiri on ehjä, ja että vaihe- ja suojajohtimien resistanssi on niin pieni, että sulake (tai johdonsuoja) katkaisee virran kiinteissä asennuksissa 5 sekunnissa, ja pistotulppaliitäntäisissä 0,4 sekunnissa. Uudemmissa asunnoissa kaikki pistorasiat ovat jo maadoitettuja, joten niihin ei voi enää edes kytkeä peruseristettyä sähkölaitetta. Suojamaadoitetun sähkölaitteen voi kytkeä sekä tavalliseen että maadoitettuun pistorasiaan. Kytkettäessä I-luokan laite 0-luokan pistorasiaan sen suojaus vastaa 0-luokan suojausta. Suojaus perustuu tällöin hyvään eristykseen. Suojamaadoitetun laitteen tuntee pistotulpan molemmilla puolilla syvennyksessä olevista metalliliuskoista, jotka johtavat mahdollisen vikavirran maahan. Suojamaadoitetun pistotulpan kutsumanimenä on SUKO (=SUojaKOsketinpistotulppa).

Vikavirtasuojakytkin voi toimia ainoana suojausmenetelmänä ja suojalaitteena kosketusjännitesuojauksessa. Siten vikavirtasuojakytkimellä varustetuista asennuksista ei tarvitse mitata oikosulkuvirtoja; oikosulkuvirta voidaan kuitenkin mitata L-N-piiristä.

Luokka IIMuokkaa

Luokkaan II kuuluva suojaeristetty sähkölaite on suoraa verkkovirtaa käyttävistä turvallisin. Siinä on peruseristyksen lisäksi lisäeristys. Sen tarkoituksena on estää jännitteen pääsy kosketeltavissa oleviin osiin, jos peruseristys jostain syystä pettää. Suojaeristetyn sähkölaitteen tuntee sen liitäntäjohdon pistotulpasta (litteä) sekä laitteessa (ja mahdollisesti myös pistotulpassa) olevasta kahdesta sisäkkäisestä neliöstä. Suojaeristetyn laitteen voi kytkeä sekä tavalliseen että suojamaadoitettuun (SUKO) pistorasiaan. II-luokan pistotulpan voi vaihtaa I-luokan pistotulppaan.

Luokka IIIMuokkaa

Pienoisjännitteellinen laite on aina sähköturvallinen. Pienoisjännite tarkoittaa sitä, että verkkovirran jännite on pudotettu vaarattomalle tasolle. Pienoisjännite saadaan aikaan erillisellä pienoisjännitemuuntajalla, joka voidaan liittää sekä tavalliseen että maadoitettuun pistorasiaan. Muuntajaa ei saa laittaa ahtaaseen tilaan eikä sitä saa peittää, sillä vaarana on tällöin muuntajan ylikuumeneminen ja vaurioituminen. Laitteessa pienoisjännitteen merkkinä on kaksi vaakunakehyksen sisällä toisensa leikkaavaa ympyrää.

LähteetMuokkaa