Sotilasavustus on avustus, joka voidaan maksaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle ja hänen omaiselleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan naista tai miestä, joka on aseellisessa, aseettomassa tai siviilipalveluksessa. Avustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja avustukseen oikeutetun omaisen palvelusaikana käytettävissä olevat nettotulot. [1]

Asevelvollisen omaiselle suoritettava avustus koostuu perusavustuksesta, asumisavustuksesta sekä erityisavustuksesta, joilla turvataan kohtuullinen toimeentulo. [2]

Asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena maksetaan opintolainojen korot[3], jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana, sekä erityisestä syystä asumisavustus[4] hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin kohtuullisiin menoihin.

Sotilasavustusta haetaan Kansaneläkelaitokselta. Sen päätöksistä valitetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle.

Lähteet

muokkaa

Viitteet

muokkaa
  1. Asevelvollisen tuet 18.1.2016. Kela. Viitattu 1.7.2016.
  2. Sotilasavustuksen perusavustus 11.6.2015. Kela. Arkistoitu 16.7.2016. Viitattu 1.7.2016.
  3. Opintolainojen korot 11.6.2015. Kela. Arkistoitu 25.6.2016. Viitattu 1.7.2016.
  4. Asumisavustus 11.6.2015. Kela. Arkistoitu 16.7.2016. Viitattu 1.7.2016.