Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (ruots. besvärsnämnden för social trygghet) on sosiaalivakuutuksen korvausasioiden lakisääteinen muutoksenhakuelin. Useimmista Kelan korvauspäätöksistä valitetaan muutoksenhakulautakuntaan. Vuoteen 2006 lautakunnan nimi oli tarkastuslautakunta.

Valituskelpoiset päätöksetMuokkaa

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan valitetaan seuraavista Kelan korvauspäätöksistä:

ValitusmenettelyMuokkaa

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta Kelalle. Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätökseen merkityn postituspäivän jälkeen. Mikäli Kela ei muuta päätöstään se toimittaa valituspaperit lautakunnalle. Valituskirjelmä on kirjallinen ja vapaamuotoinen.

Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen.

OrganisaatioMuokkaa

Valtioneuvosto valitsee lautakunnan jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnalla on päätoiminen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä sivutoimista varapuheenjohtajaa. Lautakunnan jäsenistä kuusi on lääkäreitä, kuusi lakimiehiä ja kaksitoista muutoksenhakijoiden olosuhteita tuntevia jäseniä. Käytännössä viimeksi mainitut jäsenet ovat ammattiliittojen, elinkeinoelämän järjestöjen ja vammaisjärjestöjen edustajia.

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Koulu, Risto: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä. University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2014. ISBN 978-952-10-7845-3.

Aiheesta muuallaMuokkaa